h

SP wil dat gemeente verhuurders aanpakt die sjoemelen met energielabels

3 juni 2021

SP wil dat gemeente verhuurders aanpakt die sjoemelen met energielabels

De SP-fractie in de gemeenteraad van Groningen wil dat de gemeente verhuurders die sjoemelden aanpakt. Uit berichten van stadsblog Sikkom blijkt dat verhuurder Solide Vastgoed al jaren sjoemelt met energielabels.

Hierdoor worden hogere huurprijzen gerekend dan toegestaan en hebben huurders jarenlang in totaal miljoenen euro’s teveel aan huur betaald.

Omdat het gesjoemel met energielabels al langere tijd plaatsvindt, wil de SP dat de gemeente een verhuurdersinspectie opricht om misstanden bij huurders en malafide verhuurders te inspecteren. 

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk:

“Gesjoemel met energielabels levert malafide verhuurders miljoenen euro’s op. Huurders betalen hierdoor onterecht hoge huren. Het is weer een manier waarop malafide verhuurders hun zakken over de ruggen van huurders vullen.”

Stadsblog Sikkom bericht geregeld over misstanden rondom kamerverhuur en jongerenhuisvesting. Ook de SP heeft, samen met hun jongerenorganisatie Rood, jong in de SP, jarenlang de ‘Huisjesmelker van het Jaar’-verkiezing georganiseerd om deze problemen aan te kaarten. 

Hierdoor zijn vele huisjesmelkers bekend geworden en is het beleid van de gemeente rondom kamerverhuur al aangescherpt. Maar volgens de SP moet er nu een structurele oplossing en aanpak van malafide verhuurders komen.

Dijk: “Of het nu gaat om slecht onderhoud, illegale verhuur, torenhoge huren, intimidatie en gesjoemel met energielabels. Onze stad, stadjes, jongeren, studenten en buurten hebben al tientallen jaren last van malafide verhuurders. Het is de hoogste tijd dat verhuurdersinspectie deze misstanden opspoort en bestraft.” 

In schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders wil de SP weten wat het college aan het gesjoemel met energielabels gaat doen. Daarnaast doet de SP het voorstel om een verhuurdersinspectie op te richten.

U bent hier