h

Vroeg of laat: De Verhuurdersinspectie

12 juli 2021

Vroeg of laat: De Verhuurdersinspectie

Foto: SP

Het is tijdens een spoeddebat in 2017 over de problemen die huisjesmelkers voor jongeren, studenten en buurtbewoners veroorzaken. Jongeren en studenten betalen onterechte kosten en veel te hoge huren. Buurtbewoners ervaren overlast doordat straten en buurten door huisjesmelkers worden opgekocht om te verkameren.

In vele wijken zoals de Schildersbuurt, Korrewegwijk en de Zeeheldenbuurt speelt dit dan al jaren en op andere plekken nemen de problemen toe.

Daarom stelt SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk voor om een verhuurdersinspectie op te richten: 

“De SP wil een team van gemeentelijke inspecteurs die willekeurig maar actief panden en verhuurders bezoekt. Zij moeten controleren op prijs, intimidatie, veiligheid, servicekosten en illegale verhuur. Met dit voorstel halen we het risico bij afhankelijke huurders weg en kunnen we zelf informatie en registratie toepassen. Daarnaast moeten verhuurders zo altijd hun woningen op orde hebben in plaats van dat huurders dit individueel en met alle risico's van dien moeten aankaarten.”

In 2017 werd het voorstel door het college van burgemeester en wethouders onderzocht, maar telkens werden de kosten als argument genoemd om het niet te doen.

Op woensdagavond 7 juli besloot de gemeenteraad om toch een verhuurdersinspectie op te richten. Een voorstel van de SP en PvdA werd door een meerderheid gesteund. Dijk reageert enthousiast: “Naast de strengere regelgeving tegen flats in tuinen, optoppingen, woningsplitsingen, het Meldpunt Huisjesmelkerij en de Groningse verhuurvergunning waarvan de SP de aanjager was, is dit een goede aanvulling."

Reactie toevoegen

U bent hier