h

SP vraagt Groningers om beste ideeën om armoede te bestrijden

29 december 2021

SP vraagt Groningers om beste ideeën om armoede te bestrijden

Foto: SP

De SP-afdeling Groningen stond dinsdagmiddag in de binnenstad om Groningers te vragen naar hun beste ideeën om de armoede te bestrijden. Onlangs voerde de partij met ouders uit gezinnen met een laag inkomen verschillende acties tegen het afschaffen van de speelgoed- en kledingbonnen voor kinderen. Duizend Groningers tekende de petitie voor het behoud van de kinderbonnen. Ook kwamen meerdere mensen met nieuwe ideeën om armoede beter te bestrijden en te voorkomen. De SP zal de komende weken bij verschillende winkelcentra staan om Groningers naar hun ideeën te vragen.

SP-afdelingsvoorzitter Hans de Waard: “Veel te veel mensen in Groningen leven in armoede. We merken dat armoede een diepgevoeld en breedgedragen probleem in Groningen is. Veel Groningers willen zich inzetten om het probleem op te lossen. Wij vragen hen om met ons mee te denken en te doen.” In februari bespreekt de gemeenteraad het armoedebeleid. De SP wil alle ideeën uit de Groningse samenleving van mensen en organisaties verzamelen om zo het armoedebeleid te verbeteren. Via groningen@sp.nl kunnen mensen hun ideeën doorgeven.

Uit de gesprekken die de SP dinsdagmiddag in de binnenstad voerden kwam naar voren dat mensen vinden dat de Stadjerspas moet worden uitgebreid, er meer banen moeten komen voor mensen met een beroepsopleiding, er meer omscholing moet worden aangeboden en er meer betaalbare woningen moeten worden gebouwd. De komende weken zal de SP bij verschillende winkelcentra met nog meer mensen in gesprek te gaan.

Reactie toevoegen

U bent hier