h

SP: 'Prijzen voor betaald parkeren bewoners Paddepoel moet eerlijker'

6 april 2022

SP: 'Prijzen voor betaald parkeren bewoners Paddepoel moet eerlijker'

De SP wil dat de gemeente aandringt bij de corporaties in Paddepoel om eerlijke parkeertarieven te hanteren. Onlangs kreeg de partij signalen van bewoners dat zij onbehoorlijke bedragen moeten betalen voor het betaald parkeren nabij hun woning.

In wijken zoals Paddepoel wordt gestaag betaald parkeren ingevoerd door de gemeente Groningen. Bewoners in deze wijken kunnen na invoering voor een bedrag van 100 euro per jaar een parkeervergunning aanvragen bij de gemeente.

Bewoners van de Castor-, Pollux- en Morgenster flats kunnen echter uitsluitend een parkeerplek bij hun corporatie Lefier huren voor een bedrag van 180 euro per jaar. (15 euro per maand)Bewoners aan de Watermanstraat zijn ook genoodzaakt om bij hun corporatie Nijestee een parkeerplek te huren voor maar liefst 480 euro per jaar. (40 euro per maand)

SP-raadslid Hans de Waard:

"Het is ongelooflijk dat de corporaties zoveel geld vragen en zo streng zijn voor huurders die vanwege hun handicap afhankelijk zijn van een parkeerplaats."

Ook is het nog zo dat beide corporaties geen uitzondering willen maken voor huurders die te maken hebben met een mobiliteitsbeperking en normaliter gebruik kunnen van een gemeentelijke gehandicaptenparkeerplaats.

De SP vindt deze praktijken absoluut niet kunnen en wil dat het gemeentebestuur deze parkeertarieven aan de orde stelt bij de komende prestatieafspraken. Vandaag tijdens het Politieke Vragenuur gaf de wethouder aan met de corporaties in gesprek te zullen gaan.

Reageren? Graag!
Mail naar groningen@sp.nl

U bent hier