h

SP heeft als enige verkiezingsprogramma dat de rechtsstaat versterkt

12 november 2023

SP heeft als enige verkiezingsprogramma dat de rechtsstaat versterkt

Foto: NOvA

De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) onderzocht de gevolgen van verkiezingsprogramma’s voor de rechtsstaat. De conclusie is dat de SP de enige politieke partij is die alleen maar voorstellen doet die de rechtsstaat versterken. De SP stelt in haar verkiezingsprogramma onder meer voor om de toegang tot het recht te verbeteren, door de kosten voor het starten van een rechtszaak te verlagen en sociaal advocaten beter te betalen. Bestuurslid van de SP Groningen en jurist Mechteld van Duin: “Een stem op de SP op 22 november is een stem vóór goede toegang tot het recht voor iedereen.”  

Naast het verlagen van kosten voor een rechtszaak en het versterken van de sociaal advocatuur wil de SP een bindend en correctief referendum dat mensen directe invloed geeft in het maken van wetten, moet volgens de SP worden geïnvesteerd in recherche en justitie om meer aangiftes op te kunnen pakken en wordt de rechtsprekende taak weggehaald bij de Raad van State – die ook adviseur van de regering is.

“Uiteraard heeft de SP zich afgelopen jaren al keihard ingezet voor het verbeteren van de rechtsstaat”, vertelt Van Duin. “Zo heeft de SP zich hard gemaakt voor de gedupeerden van het toeslagenschandaal en van de gaswinning in Groningen en worden door de SP klokkenluiders, die misstanden aankaarten, beter beschermd. Daarnaast worden, als het aan de SP ligt, meer Huizen van het Recht opgericht waar mensen terecht kunnen voor juridische hulp en pleit de SP voor de uitbreiding van zogeheten ‘wijkrechters’ zodat mensen in hun buurt naar de rechter kunnen. En dit is slechts een greep uit wat de SP doet om de toegang tot het recht en het waarborgen van fundamentele rechten en vrijheden van mensen te verbeteren”.

Een rechtsstaat houdt kortgezegd in dat rechters onafhankelijk zijn en dat fundamentele rechten en vrijheden van mensen worden geborgd. “Een voorwaarde voor een goed functionerende rechtsstaat is dat mensen daadwerkelijk hun recht kunnen halen. Dit is onmisbaar als je de rechten van mensen wilt beschermen en de plichten van bijvoorbeeld de overheid wilt kunnen afdwingen,” aldus Van Duin. “Het toeslagenschandaal en de ereschuld naar Groningers vanwege de gaswinning laten zien dat het cruciaal is de rechtsstaat te versterken. De SP doet hiervoor concrete voorstellen.”

De NOvA heeft de verkiezingsprogramma’s doorgenomen en getoetst op of de voorstellen van politieke partijen de rechtstaat kunnen verbeteren, een risico daarvoor kunnen vormen of regelrecht in strijd zijn met de rechtsstaat. Lees het rapport hier.

Reactie toevoegen

U bent hier