h

SP wil dat gemeente Groningen luistert naar inwoners over huisvesten van kwetsbare groepen

24 januari 2024

SP wil dat gemeente Groningen luistert naar inwoners over huisvesten van kwetsbare groepen

Foto: OOG Groningen

De gemeente Groningen kan beter luisteren naar de wensen van zijn inwoners. Dat stelde SP raadslid Jurrie Huisman afgelopen week tijdens een raadssessie over huisvesting van kwetsbare groepen. “Inwoners in de omgeving waar deze huisvesting moet worden gerealiseerd voelen zich niet altijd voldoende serieus genomen.” Aldus Huisman. Hij pleit daarom voor het toevoegen van een opbouwwerker aan het participatieproces. “Daarmee zie ik iemand voor mij die naast de inwoners staat en de samenleving opbouwt waar gehuisvest wordt.”

Vorige week heeft de gemeenteraad een presentatie gehad over de huisvesting van kwetsbare groepen in onze gemeente. Tijdens de bijeenkomst vertelde een bewoner van de Barkmolenstraat dat de bewoners niet het gevoel hadden dat ze mee mochten beslissen. Hij wilde een vorm van participatie waarin de bewoners echt het gevoel krijgen dat ze meebeslissen. “Eerder hebben we dit gehoord van omwonenden van ‘Skaeve Huse’ in Harkstede en aan de Aduarderdiepsterweg.” Huisman: “Als SP willen we dat aan het participatieproces een opbouwerker wordt toegevoegd die naast de inwoners staat en hun wensen en bedenkingen, zo nodig, ondersteunt.”

Huisman vindt dat de gemeente hoe dan ook verantwoordelijk is voor de huisvesting van kwetsbare groepen. “Dat zijn inwoners van onze gemeente, maar soms ook afkomstig uit ons omringende gemeenten. De SP vindt dat hun huisvesting net zo goed een regionale verantwoordelijkheid is. Voor iedereen transparante locatieonderzoeken, moeten zich dus niet beperken tot onze gemeentegrenzen.” Huisman wil dit opgenomen zien in de leidraad 3.0. Hij ziet het liefste dat aan het eind van een proefperiode een beoordeling moet plaats vinden, omwonenden de steun kunnen krijgen van een opbouwwerker en de versie 3.0 gebruik moet maken van kennis en ervaringen van elders. “Zorg ervoor dat bewoners het gevoel hebben dat er echt naar hun inbreng wordt geluisterd en houdt dan ook rekening met hun wensen”,

U bent hier