h

Ode aan de nacht: waarom de nachtcultuur ook cultuur is

7 februari 2024

Ode aan de nacht: waarom de nachtcultuur ook cultuur is

Foto: Floor Mertens

Onlangs vond er in het forum een vertoning plaats van de documentaire "Nachtcultuur" van Sikko Medema, gevolgd door een panelgesprek, waar onder andere de SP aan deelnam. De film wil laten zien waarom het nachtleven mooi en belangrijk is door middel van interviews met mensen uit het nachtleven. 

Floor Mertens: "Cultuur verbindt en brengt mensen samen, en als er één aspect van kunst en cultuur is dat dit doet, dan is het wel de nachtcultuur. Het is heel jammer dat dit niet door iedereen erkend wordt." De nachtcultuur geeft ruimte om te ontspannen en te ontsnappen aan de dagelijkse stress, zoals ook psycholoog Gijs Coppens in de documentaire bevestigt.

Echter, de documentaire belichtte ook kritische aspecten. Doen we wel genoeg om de nachtcultuur te ondersteunen? Mertens merkte op: "Nachtcultuur wordt niet altijd erkend als cultuur, waardoor ze soms geen gelijke kansen krijgt. We zouden moeten streven naar meer toegankelijke locaties waar creatieve makers hun talenten kunnen ontplooien. In Groningen zijn deze eigenlijk nog te weinig, of enkel beschikbaar voor de grotere namen."Ook betoogde de SP dat er winst te behalen valt op het gebied van veiligheid. Mertens voegde toe: "Er zijn eerder suggesties gedaan voor een nachtstadhuis. Een laagdrempelige locatie waar mensen kunnen schuilen of tot rust kunnen komen na incidenten, zou enorm helpen."

Samen met S&S wordt nu voorgesteld om deze film ook aan de rest van de raad te vertonen, zodat zij kunnen begrijpen waarom de nachtcultuur van belang is.

U bent hier