h
Woningen voor Groningen

Huurders in Actie

Successen, veranderingen en lopende trajecten

 

 1. Huurders aan de Westindische kade stopten de sloop en dwongen renovatie zonder huurverhoging bij Lefier af. 
 2. Huurders in Selwerd zorgde ervoor dat zij fatsoenlijke renovatievergoedingen kregen toen Nijestee de woningen verbouwde terwijl bewoners in de huizen moesten blijven wonen.
 3. Huurders in Selwerd hebben last van schimmel, vocht, tocht en kou. Zij hebben een lange en heftige strijd met De Huismeesters gevoerd. De hoogste huren werden verlaagd naar 650 euro per maand.
 4. Huurders van wooncomplex de Cortinghborg in de Hoogte hebben hoge huren en aan hen werd door De Huismeesters duurzame woningen met lage energielasten beloofd. Toen dit niet het geval was kwamen zij in actie en werden de woonlasten met 70 euro verlaagd. 
 5. Huurders van de jongerenwoningen aan de Vrydemalaan hadden temperatuurregelaars die niet functioneerden en zij hadden last van vocht en schimmel. Zij vormden een actiecomité en zorgden ervoor dat Nijestee maatregelen nam. 
 6. Huurders van de jongerenwoningen aan het Damsterdiep wilden meer veiligheidsmaatregelen zoals afgesloten portieken en inbraakbeveiliging bij de badkamerramen. Zij vormden een actiecomité en zorgden ervoor dat Nijestee maatregelen nam.
 7. Huurders in De Wijert wachten al jaren op renovatie of sloop en nieuwbouw. De onzekerheid duurt al jaren. De Huismeesters heeft besloten te gaan slopen, renoveren en verkopen. 
 8. Huurders in Paddepoel-Zuid hebben ook last van schimmel, vocht, tocht en kou. Nijestee heeft de problemen bij enkele huurders tijdelijk verholpen. Structurele oplossingen blijven uit. Huurders blijven in actie. 
 9. Huurders in Paddepoel aan de Pleiadenlaan hebben hogere woonlasten na een renovatie tot nul-op-de-meter-woningen. Ook de renovatievergoeding van Lefier was voor een deel van de huurders te laag om de geleden schade te vergoeden.
 10. Huurders in Paddepoel van de Castor-, Pollux- en Morgensterflats hebben te maken met een renovatie. De Castorflat is zo goed als gedaan. Nu wil Lefier de Pollux- en Morgensterflat minder grondig renoveren en de bewoners afschepen met lagere renovatievergoedingen.
 11. Huurders in Vinkhuizen hebben ook last van schimmel, vocht, tocht en kou. Zij kwamen in actie. De Huismeesters plaatst nieuwe kozijnen, isolatie en dubbel glas. Huurders zijn dermate goed georganiseerd dat zij iedere stap van de corporatie op de voet volgen.
 12. Huurders in Vinkhuizen hebben ook last van schimmel, vocht, tocht en kou. Zij zijn nog steeds in actie. Nijestee geeft aan geen concrete klachten te krijgen, terwijl huurders meer dan honderd klachten bij de corporatie doorgegeven hebben.    
 13. Huurders in de Kraanvogelstraat in de Oosterparkwijk die woningen voor mensen met een beperking huren hebben last van enorme hitte en woningen die niet af willen koelen. Nijestee doet momenteel onderzoek om het probleem te gaan verhelpen.
 14. Huurders uit Hoogkerk en Oosterhoogeburg van Wierden & Borgen melden zich momenteel massaal bij de SP. De huurders uit Hoogkerk hebben last van schimmel en achterstallig onderhoud. Zowel de huurders uit Hoogkerk en de Oosterhoogebrug geven aan dat de corporatie onmogelijk is in de communicatie en niet met huurders in gesprek wil.    
 15. Huurders uit Beijum van De Huismeesters hebben last van schimmel en vocht.
 16. Huurders uit de Vinkenstraat in de Oosterparkwijk van Nijestee zitten al jaren met achterstallig onderhoud en in onzekerheid of hun woningen gerenoveerd of gesloopt worden.  
 17. Huurders van de Boermanderflat hebben last van lekkage, vocht en schimmel. Daarnaast verkoopt Lefier huurwoningen in het wooncomplex. Hierdoor verandert de samenstelling en wordt de zeggenschap van huurders via de Vereniging van Eigenaren verzwakt en praktisch onmogelijk gemaakt.
 18. In Vinkhuizen zijn portieken en gezinswoningen verkocht aan beleggingsmaatschappijen. Ook de Brinkflats aan de rand van de Binnenstad-Zuid zijn verkocht aan beleggingsmaatschappijen. Dit maakt zeggenschap voor huurders onmogelijk, omdat zij amper rechten hebben en de verhuurders anonieme entiteiten zijn die niet benaderbaar zijn.

 

U bent hier