h
Woningen voor Groningen

Jongerenhuisvesting

Van vastgoedconcentratie naar huisvestingsdemocratie

 

Analyse
De jeugd heeft de toekomst. Daar moeten we dus zuinig op zijn. Jongeren die in onze gemeente wonen zijn wat de SP betreft geen melkkoe voor huisjesmelkers en commerciële bemiddelaars.

De coalitie van D66, PvdA, GroenLinks en VVD startte de afgelopen collegeperiode (2014-2018) met liberaliseren van de particuliere kamerverhuur. Een van hun maatregelen was het gedeeltelijk loslaten van de 15-procent-norm. Daarnaast werden bepaalde buurten overgenomen door huisjesmelkers die zoveel mogelijk jongeren op zo min mogelijk vierkante meters lieten wonen. Bestaande woningen werden "opgetopt" en binnenplaatsen werden volgebouwd met flats en allerhande afzichtelijke bouwwerken. Deze vrijheid voor commerciële verhuurders heeft veel kwaad bloed gezet. Bij jongeren die teveel betaalden en geregeld geïntimideerd en uitgebuit werden. Maar zeker ook bij buurtbewoners die hun buurt razendsnel zagen veranderen of verpest zagen worden door huisjesmelkers. Een uitgebreid verslag van de gevolgen van dit beleid is te lezen in de rapporten van de buurtonderzoeken van de SP onder bewoners van de Professorenbuurt/Oosterhamrikkade, Korrewegwijk en de Schildersbuurt uit 2014 en 2015.

Naast vergaande liberalisering van de particuliere kamerverhuur werd ook de druk op deze woningen steeds groter. Het aantal studenten, met name internationale, groeit ieder jaar weer. Dat komt doordat de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool in het buitenland studenten werven. Het gevolg daarvan is zichtbare woningnood. Internationale studenten waren gedwongen op straat, op campings, in voormalige noodopvanglocaties, tenten, hotelboten of voormalige antikraakpanden te slapen. Kassa voor commerciële verhuurders, die dankzij deze schaarste absurde huurprijzen kunnen vragen en contracten geven waarin rechten voor huurders ontbreken. De lasten zijn veelal voor de bewoners van straten en buurten die met stoom en kokend water worden geconfronteerd met grootschalige studentenhuisvesting.

De instroom van (internationale) studenten heeft niet enkel gevolgen voor de volkshuisvesting. In Groningen leeft 1 op de 7 mensen in armoede. Met name mensen met een beroepsopleiding kunnen moeilijker een baan vinden. Een toename van studenten, die wegens het afschaffen van de basisbeurs gedwongen zijn om te werken, betekent een toename van concurrentie op werk in bijvoorbeeld de horeca, verkoop en bezorging. Deze concurrentie zorgt voor lage lonen en onzeker werk voor alle Groningers.

 

Alternatieven
De concurrentie op woonruimte, tussen huurders, werkers, studenten en internationale studenten moet worden gestopt. Het zorgt er namelijk voor dat groepen mensen in onze gemeente tegen elkaar worden uitgespeeld. Dat is koren op de molen van huisjesmelkers, commerciële verhuurders en grote bedrijven. We kunnen dit stoppen door de commercie terug te dringen en daarmee democratische zeggenschap te vergroten. Daarom wil de SP stoppen met commerciële kamerverhuur.

In plaats daarvan zal nieuwe kamerverhuur voor jongeren en studenten gerealiseerd moeten worden door woningbouwcorporaties. Dat is op dit moment de meest democratische vorm van huisvesting die snel voorhanden is. Het haalt de wind uit de zeilen van commerciële verhuurders. Zo wil de SP een sterfhuisconstructie van commerciële kamerverhuur maken. Bovendien is een toename van kwalitatief goede jongerenhuisvesting, gebouwd door corporaties, ook beter voor andere buurtbewoners; te vaak zijn woningen waar meerdere studenten in wonen niet geschikt voor deze vorm van bewoning en leiden daardoor tot overlast.

Er bestaat wat de SP betreft echter wel een grens aan de mogelijkheid voor deze ontwikkeling van jongerenhuisvesting. Wat ons betreft maakt de gemeente bindende afspraken met de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool over het aantal studenten dat de stad aan kan. Voor ons staat voorop dat we iedereen die in Groningen wil komen studeren of wonen goede huisvesting moeten kunnen bieden, zonder dat dit overmatige druk op de wijken betekent. Om daarin zoveel mogelijk te voorzien beginnen we wat de SP betreft met het bouwen van jongerenhuisvesting op Zernike.

Gegevens

  • In Groningen wonen ongeveer 30.000 studenten die aan de RuG en Hanze studeren. 
  • Ondertussen is 18 procent van alle studenten aan de RUG een internationale student.
  • Groningen kent een uitzonderlijk groot aandeel commerciële kamerverhuur vergeleken met andere studentensteden.
  • De 30 grootste commerciële verhuurders van Groningen bezitten samen 10.000 kamers.

U bent hier