h

Zeggenschap wordt niet gegeven maar afgedwongen, en dat is maar goed ook

12 juli 2017

Zeggenschap wordt niet gegeven maar afgedwongen, en dat is maar goed ook

Foto: SP Groningen

Ongeveer een half jaar geleden vond in Groningen de eerste “open raad” plaats. In een paar minuten konden Stadjers, na een voorselectie, hun ideeën presenteren voor gemeenteraadsleden. Ideeën konden geadopteerd worden door raadsleden om verder uitgewerkt te worden. De SP-fractie deed destijds niet mee, maar ging in plaats daarvan de wijk Selwerd in om bij mensen aan te bellen en te praten over hun buurt, hun wijk, hun stad. Een manier van werken die voortkomt uit de analyse dat echte democratische vernieuwing alleen afgedwongen kan worden. Dat betogen we in dit stuk.

Tijdens onze gesprekken in Selwerd bleek dat veel bewoners problemen hebben met hun huurwoningen. In het ene geval zaten bewoners weken zonder gas en water of bouwschade ten gevolge van een renovatie. De corporatie was, in eerste instantie, niet van plan dat te compenseren. Anderen hadden grote last van schimmel door vochtige, slecht geïsoleerde of tochtige woningen. We spraken ouders die hun kinderen niet in een kamer lieten slapen omdat een muur was overgenomen door schimmel. Ondertussen lagen de huren wel tussen de 600 en 700 euro. De grootste overeenkomst van deze gesprekken was de frustratie onder de bewoners: zij hadden geen invloed, geen zeggenschap, over hun thuis.

Ons wijkbezoek bleef niet bij een rondje vragen ophalen. We brachten huurders bij elkaar, zij gingen de strijd aan en dwongen hun corporatie tot het uitkeren van een premie voor de overlast van de renovatiewerkzaamheden. Ook de bewoners uit de woningen met schimmelproblemen brachten we samen. Op die bijeenkomst kozen zij straatverantwoordelijken die de klachten uit hun straat bundelden en contact hielden met hun buren. Met deze verantwoordelijken trokken we naar de corporatie. Deze kwam al gauw met huurverlagingen voor de hoogste huren. Maar omdat de oplossingen voor de schimmelproblemen voor de bewoners niet snel genoeg lijken te komen, organiseerden ze met onze hulp een nieuwe bijeenkomst. Die heeft onlangs plaatsgevonden, maar voor ons staat vast: de bewoners gaan dit winnen.

De echte winst is niet dat bewoners hun concrete problemen opgelost hebben. De echte winst is dat ze dat samen hebben gedaan. Door zich te organiseren hebben ze hun eigen situatie veranderd en directe zeggenschap over hun omgeving afgedwongen. Niet omdat een welwillende corporatie ze dat gunde, niet doordat hun idee werd geadopteerd door een raadslid. Nee, omdat ze in gemeenschap die zeggenschap eisten. Het is hun woning, hun wijk, dus zij moeten daarover gaan. Dat is democratie in actie.

Deze acties, waarbij mensen hun omgeving veranderen, doen wij niet om stemmen te winnen. Wij doen dit uit de overtuiging dat wanneer je directere democratie wil je deze moet bevechten. Wanneer je een samenleving met meer gemeenschap wil, moet je die organiseren. Met deze acties veranderen mensen in het klein hun situatie. Het creëert zelfbewustzijn en gemeenschap. Als mensen voelen dat zij door organisatie macht hebben zullen ze die ook in andere situaties gezamenlijk opeisen. Dat legt de macht daadwerkelijk bij gemeenschappen. Dat is een democratische en sociale revolutie in werking. Daar kan geen open raad tegenop.

Jimmy Dijk fractievoorzitter SP Groningen-stad

Daan Brandenbarg afdelingsvoorzitter Groningen-stad

U bent hier