h

Forse problemen vragen om stevige maatregelen

17 april 2015

Forse problemen vragen om stevige maatregelen

Van de afgelopen jaren kan in elk geval één ding worden geleerd: huisjesmelkers hun gang laten gaan en een kamerverhuurbeleid voeren waar grote gapende gaten in zitten, leidt tot problemen in onze buurten. Jongeren die in kamerverhuur-panden wonen en bewoners eromheen zitten met de gebakken peren.

Dit opinieartikel is gepubliceerd in het Dagblad van het Noorden van 17 april 2015.

Ten eerste heeft de drijfveer voor vastgoedbazen om zo veel mogelijk winst te maken tot gevolg dat jongeren zich scheel betalen aan kleine, slechte kamers. Van deze kamers hebben we genoeg in de stad. Aan kwalitatief goede en betaalbare jongerenhuisvesting is een tekort en dat is wat jongeren willen. Meer kamers door huisjesmelkers is hiervoor geen oplossing.

Ten tweede leidt veel kamerverhuur in slecht geïsoleerde woningen tot problemen in onze buurten. De agressieve, intimiderende werkwijze en volledige desinteresse van vastgoedbazen voor buurtbewoners wordt pijnlijk duidelijk door de flats die in stadstuintjes verrijzen, de sloop van kleine gezinswoningen en het tot in alle marges uitbreiden en optoppen van kamerverhuurpanden.

Daardoor komen er naast bestaande problemen zoals geluidsoverlast, slecht onderhoud en gebrek aan sociale samenhang meer problemen bij: gebrek aan privacy en zonlicht en de vernieling van onze mooie stadswijken.

'Als aan meer kamers geen behoefte is, waarom worden dan nog steeds kamers bijgebouwd?' vraag je je dan af. Dat komt doordat je aan tien kleine hokjes meer geld kunt verdienen dan aan drie mooie jongerenwoningen. Daarnaast zullen kamers in en rondom de binnenstad wel verhuurd worden vanwege de gunstige locatie. Leegstand van kamers in buurten daarbuiten is het gevolg.

Wij staan als stad voor een keuze. Laat je deze ontwikkelingen doorgaan, zoals Student en Stad wil? Laat je à la de VVD 'de markt vrij' zodat alle panden worden opgekocht door huisjesmelkers? Verschuil je je daarbij zoals D66 achter holle woorden zoals 'maatwerk', zonder iemand te kunnen uitleggen wat dit concreet inhoudt? En zeg je vervolgens dat buurtbarbecues de sociale problemen die ontstaan maar moeten oplossen? Of roep je het een halt toe en neem je maatregelen?

De SP kiest duidelijk voor het laatste. Het afgelopen jaar hebben wij buurtonderzoeken gedaan en samen met bewoners concrete voorstellen gepresenteerd. Onze insteek is: stop het toevoegen van kamers en ga door met het bouwen van goede en betaalbare woningen door corporaties op geschikte plekken in de stad.

Forse problemen vragen om stevige maatregelen. Aan meer kamers van huisjesmelkers is geen behoefte. Wel aan evenwichtige, leefbare wijken waar plek is voor iedereen.

U bent hier