h

Houd de binnenstad bereikbaar voor iedereen!

25 februari 2016

Houd de binnenstad bereikbaar voor iedereen!

Afgelopen maand maakte het stadsbestuur haar plannen rond de herinrichting van de binnenstad bekend. In hoofdlijnen ziet het plan er goed uit. Zo komt er voorrang voor voetgangers en fietsers, meer groen binnen de diepenring en meer bewoning.

De binnenstad wordt nog aantrekkelijker voor de stad, de regio en het hele noorden. Er kleeft echter een grote maar aan de plannen. Met het verdwijnen van de bushaltes bij de Grote Markt, de A-kerk wordt de binnenstad voor dagelijks 7.000 mensen minder goed bereikbaar. En dat is onacceptabel voor de SP.

Wie in de toekomst met het openbaar vervoer naar de warenmarkten, het Forum of naar de winkels aan de Grote Markt of Vismarkt wil moet uitstappen bij haltes op de Diepenring, Westerhaven of Zuiderdiep. Dat betekent honderden meters extra lopen. Niet alleen voor mensen uit de stad maar ook de wijde regio. Hetzelfde gaat straks gelden voor een afspraak bij het zorgloket, of voor het verlengen van het paspoort. Volgens het stadsbestuur valt dit alleszins mee. Het schermt daarbij met een onderzoek dat zou aantonen dat slechts een klein deel van de reizigers die uitstappen op de Grote Markt of bij de Vismarkt daar in de buurt moeten zijn. Dat dit onderzoek uitgevoerd werd tijdens prachtig weer, en dus de uitkomsten heeft beinvloed, vergeet het stadsbestuur hierbij te betrekken.

Dat het stadsbestuur haar eigen onderzoeken in twijfel trekt blijkt ook wel uit het feit dat het belooft een onderzoek te doen naar alternatieven voor de bus. Deze mogelijke alternatieven krijgen kekke namen mee als snapcab of sunshuttle. Maar nog voordat deze alternatieven onderzocht zijn vraagt het stadsbestuur de gemeenteraad om alvast de bussen te verwijderen. Dat is oude schoenen weggooien nog voordat de nieuwe zijn gepast. Wat als deze alternatieven niet haalbaar of te duur blijken? Dan zijn de bussen al verdwenen.

Krap drie jaar geleden lieten Groen Links en de PvdA het toenmalige stadsbestuur vallen omdat de tram niet doorging. Die tram moest en zou er komen omdat de bereikbaarheid van de binnenstad onder druk stond volgens deze partijen. Als deze partijen nu instemmen met het plan van het stadsbestuur is dat een grandioze draai: van meer openbaar vervoer in de binnenstad naar helemaal geen openbaar vervoer meer in de binnenstad. Bovendien is het in tegenspraak met de verkiezingsprogramma’s van de beide partijen.

De SP wil de binnenstad bereikbaar houden voor iedereen. Voor mensen die slecht ter been zijn, de mensen die niet beschikken over een auto, de moeder uit Beijum die met drie kinderen naar de markt wil, de tiener die naar de bibliotheek moet of de mensen die hun auto op een P+R zetten. Niet alleen op een mooie zomerdag maar ook bij regen, en in de winter. Een bushalte op de Grote Markt of A-kerk maakt dan echt een verschil.

De SP heeft een alternatief plan ontwikkeld, dat eerder in het Dagblad van het Noorden werd gepresenteerd. Daarin blijft er een bushalte op de Grote Markt en bij de A-Kerk. In combinatie met eenrichting en minder bussen per uur blijft Grote Markt en A-kerk zonder overstappen bereikbaar voor de noordelijke en westelijk stadswijken. Wat de SP betreft is dat idee een goed compromis waarbij de binnenstad bereikbaar blijft, maar voetgangers en fietsers meer ruimte krijgen. De SP roept stadjers en organisaties die een bushalte op de Grote Markt en A-kerk willen behouden op om dit kenbaar te maken aan de gemeenteraad. Dat kan met de petitie en ansichtkaarten-actie van de SP via groningen.sp.nl/binnenstadbereikbaar.

U bent hier