h

Jimmy Dijk

22 juni 2020

De vast-niet-goed jongens van Woldring B.V.

Foto: Raadsinformatiesysteem Gemeente Groningen / Bestemmingsplan Friesestraatweg 145 (raadsinformatiesysteem Gemeente Groningen)

In 2016 gaf de gemeenteraad toestemming voor het bouwen van de zogenaamde Woldringlocatie. Een groot gebouw in de Reitdiepzone tussen de wijken Paddepoel en Vinkhuizen. Het gebouw bevat 435 appartementen en is 50 meter hoog. Terecht dat bewoners die slecht betrokken waren bij het totstandkomen van de plannen in protest kwamen.

Lees verder
18 juni 2020

Bewoners Isebrandtsheerd eisen en krijgen meer zeggenschap over hun buurt

Foto: Google Maps

Ruim 90 bewoners van de Isebrandtsheerd willen dat de gemeente de plannen voor het terrein van de voormalige Doefmat en WIJ Beijum herzien. Bewoners geven aan al door de eerste plannen van de gemeente te zijn overvallen. Zij vinden die bouwplannen te hoog, te groot, te dicht bij andere bebouwing en zien graag meer speelplek en plaats voor ontmoeting.

Lees verder
10 juni 2020

Honderd huurders bij digitaal protest ‘0% is genoeg!’

Foto: SP

Tijdens een door de SP georganiseerd digitaal protest gingen honderd huurders in gesprek met wethouder Van der Schaaf. De huurders en de SP vinden dat de huurverhoging die vanaf 1 juli ingevoerd wordt, geschrapt moet worden. Huurders geven aan de huur nu al nauwelijks op te kunnen brengen en vragen de wethouders hen te steunen in de strijd tegen de huurverhogingen.

Lees verder
7 juni 2020

SP wil maatregelen tegen discriminatie bij bedrijven, uitzendbureaus en verhuurders

De SP-fractie in de gemeenteraad van Groningen wil dat het college van burgemeester en wethouders met plannen komt om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Uit de Monitor Discriminatie 2019 van Noord Nederland komt naar voren dat de grootste stijging en verreweg de meeste meldingen van discriminatie uit de gemeente Groningen komen.

Lees verder
5 juni 2020

50 huurders bereiden met de SP acties tegen huurverhoging voor

Foto: SP

Tijdens een eerste digitale bijeenkomst heeft de SP met 50 Groningse huurders actieplannen tegen de huurverhoging gemaakt. De huurders komen in actie tegen de jaarlijkse huurverhoging omdat vele huurders aangeven deze niet meer te kunnen betalen.

Lees verder
31 mei 2020

SP en PvdD willen de huren in crisistijd bevriezen

Foto: SP

De fracties van de SP en PvdD dienen in de Groninger gemeenteraad het initiatiefvoorstel ‘Nul is genoeg!’ in. De partijen willen dat de gemeenteraad zich uitspreekt tegen het verhogen van de huren per 1 juli 2020.

Lees verder
15 mei 2020

SP komt met 500 huurders in actie tegen huurverhogingen

Foto: SP

Ruim 500 huurders in Groningen komen in actie tegen de huurverhogingen die verhuurders in de sociale en vrije huursector. Via de actiewebsite sp.nl/stopdehuurverhoging kunnen huurders zich opgeven. Huurders geven aan dat zij de jaarlijkse huurverhoging niet kunnen betalen.

Lees verder
27 april 2020

SP: “Stop de huurverhoging, nul is genoeg”

Foto: SP

Maandag viert Nederland geen koningsdag maar woningsdag. Maar Woningsdag zou nog veel leuker zijn als iedereen een goede en betaalbare woning heeft. Vorig jaar had al de helft van de huurders moeite met het betalen van de huur. En velen krijgen het nu nog moeilijker, omdat op dit moment veel gezinnen in Nederland door de coronacrisis te maken hebben met een terugval in inkomsten.

Lees verder
20 april 2020

SP Groningen lanceert 'Podium voor Solidariteit'

Foto: Vanessa Sekáčová / vanessasekacova.com

De SP in Groningen heeft dinsdag het ‘Podium voor Solidariteit’ gelanceerd. Naast het verzamelen van problemen en klachten waar mensen tijdens de coronacrisis tegenaan lopen, moet het ‘Podium voor Solidariteit’ ook zorgen voor een samenkomst van ideeën, plannen en alternatieven.

Lees verder
17 april 2020

SP roept Groninger corporaties op de huren de bevriezen en te verlagen

De SP Groningen vindt dat woningbouwcorporaties de jaarlijkse huurverhoging in juli zeker dit jaar niet moeten laten doorgaan. Volgens de partij, en uit woonlastenonderzoek door corporaties zelf, had 30 procent van de huurders Groningen al een betaalbaarheidsrisico en is dit door de coronacrisis alleen maar erger geworden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier