h

Voltallige raad steunt SP-motie voor Kinderpardon

16 mei 2014

Voltallige raad steunt SP-motie voor Kinderpardon

Afgelopen woensdag stemde de voltallige gemeenteraad van Groningen in met een motie voor de uitbreiding van het Kinderpardon. Vorige maand werd bekend dat honderden kinderen een afwijzing van een verzoek tot een Kinderpardon hebben gekregen. De motie was een initiatief van de SP-fractie.

De voltallige raad steunt daarmee de oproep van burgemeester Ostendorp van de gemeente Bunnik om ongeveer 300 Kinderpardonzaken opnieuw te beoordelen. De kinderen waar het om gaat wonen al meer dan vijf jaar in Nederland. De aanvragen werden echter afgewezen omdat de kinderen niet onder toezicht van het Rijk maar van de gemeente stonden, dit terwijl zij niet onder toezicht van het Rijk mochten staan en noodgedwongen gebruik maakten van gemeentelijke noodopvang.

"Het onderscheid tussen Rijk en gemeente bij de beoordeling van een Kinderpardon is niet uit te leggen en leidt tot uitzetting van kinderen die hier geworteld zijn" aldus SP-raadslid Mechteld van Duin.

Burgemeester Ostendorp schreef vorige week een brief aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Inmiddels is de oproep door bijna 300 burgemeesters ondertekend, waaronder ook de Groningse burgemeester. Naast dat de brief een ruimer Kinderpardon eist vraagt het aandacht voor ex-alleenstaande minderjarige asielzoekers die hier al meer dan acht jaar wonen maar net te oud zijn voor een Kinderpardon.

De motie is inmiddels naar de staatssecretaris gestuurd. De SP in Groningen is de afgelopen 10 jaar regelmatig in verzet gekomen tegen hardvochtig asielbeleid. Zo organiseerde ROOD, jong in de SP, ruime tijd een maandelijkse lawaaidemonstratie tegen toenmalig minister Verdonk. Wilt u ook niet aan de kant blijven staan?

U bent hier