h

Topinkomens zorg aan banden

3 juli 2014

Topinkomens zorg aan banden

De gemeenteraad van Groningen steunt het voorstel van de SP-fractie om bij het aangaan van nieuwe contracten met zorginstellingen de topinkomens aan banden te leggen. SP-raadslid Wim Koks diende hiervoor een motie in.

Ook wanneer het gaat om regionale samenwerkening tussen gemeenten bij het gezamenlijk aanbesteden van de zorg, moet de gemeente Groningen erop aandringen dat de topinkomens beperkt en afgebouwd worden.

"De absurd hoge salarissen bij sommige zorginstellingen ondermijnen de solidariteit. Het is niet uit leggen dat aan de ene kant zorgbestuurders zichzelf verrijken en er aan de andere kant fors bezuinigd wordt op de thuiszorg, jeugdzorg en AWBZ", aldus SP-raadslid Wim Koks.

Aan het einde van het debat in de gemeenteraad ontstond discussie over de juridische haalbaarheid van het SP-voorstel. De SP is zich ervan bewust dat
er juridische beperkingen bestaan, maar gaat er vanuit dat het college zich tot het uiterste inspant om de topinkomens te beperken. De SP-fractie zal de uitvoering van de motie scherp in gaten houden.

U bent hier