h

Snel meer duidelijkheid en oplossingen voor toename dak- en thuislozen

1 september 2014

Snel meer duidelijkheid en oplossingen voor toename dak- en thuislozen

De SP-fractie wil zo snel mogelijk meer duidelijkheid over de toename van het aantal dak- en thuislozen in Groningen. Volgens SP-raadslid Wim Koks moeten er ook oplossingen gevonden worden om deze toename tegen te gaan en deze kwetsbare groep beter te helpen.

In schriftelijke vragen aan het college stelt Koks dat dit nog voor het aanbreken van de winter moet gebeuren.

"Het is echt geen pretje om in een krakkemikkig schuurtje of onder een dekzeiltje de dagen door te komen. Iedereen heeft recht op onderdak, zeker in winter. Daarom is meer duidelijkheid en een oplossing juist nu urgent", aldus SP-raadslid Wim Koks.

Een van de scherpste gevolgen van de voortdurende economische crises en het daarop geïnspireerde bezuinigingsbeleid is de groeiende dakloosheid. Steeds meer gezinnen kunnen de eindjes niet meer aan elkaar kopen en komen op straat te staan. Steeds meer jongeren zien we terug op straat als zwerfjongeren zonder huis en haard. Een groeiend aantal mensen, van 10 in 2007 naar 51 in 2012, is gedwongen bij weer en wind z’n bivak op te slaan in de buitenlucht. Volgens de SP moet met deze trend gebroken worden en moeten er oplossingen voor dit probleem gevonden worden.

U bent hier