h

SP-succes: Tandartscontrole vreemdelingen vergoed

13 november 2014

SP-succes: Tandartscontrole vreemdelingen vergoed

Op initiatief van de SP-fractie stemde de raad woensdagavond in met het vergoeden van tandartscontroles van onverzekerbare vreemdelingen. Op dit moment kost een controle bij het UMCG 16 euro, waardoor vreemdelingen die van het Rijk geen eigen inkomen mogen hebben deze noodzakelijke zorg mijden.

Vanaf 1 januari 2015 zal de gemeente geld beschikbaar stellen om deze kosten te vergoeden. Alleen de VVD stemde tegen.

Vanaf 2014 vergoedt de gemeente Groningen de eigen bijdrage voor medicijnen van 5 euro voor onverzekerbare vreemdelingen. Dit gold echter niet voor een tandartscontrole. SP-Raadslid Mechteld van Duin:

“Door de tandartskosten worden tand- en gebitsproblemen in veel gevallen pas 'opgepikt' als het veel te laat is. De meest betaalbare optie is dan vaak om tanden te laten trekken. Deze drastische maatregel willen we zoveel mogelijk voorkomen. Preventieve zorg zorgt ervoor dat klachten niet verergeren en op de lange termijn duurdere zorg niet nodig is.”

Op dit moment is stichting Inlia bezig met het opstarten van een project om tandartsen te vragen gratis zorg te verlenen voor deze groep mensen. Tot die tijd zal de gemeente, in ieder geval in 2015, de tandartscontrole vergoeden. Naar verwachting zullen zo'n 120 mensen hier gebruik van maken. Van Duin:

“Hoewel dit kabinet van PvdA en VVD vindt dat we niet in basisbehoeften van vreemdelingen mogen voorzien, denkt de gemeente Groningen daar gelukkig heel anders over.”

U bent hier