h

College in de fout met brieven Menzis aan minima

30 januari 2016

College in de fout met brieven Menzis aan minima

Eind vorig jaar vroeg SP-raadslid Mechteld van Duin opheldering  aan het stadsbestuur over brieven die Groningse minima van Menzis ontvingen. De brieven bevatte reclame voor en informatie over een collectieve zorgverzekering. Het college heeft inmiddels beterschap beloofd.

Van Duin wilde weten of de gemeente persoonsgegevens van minima aan Menzis heeft verstrekt en zo ja, of daar toestemming voor is gevraagd aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

De SP kwam in actie omdat zij klachten kreeg van Groningse minima die niet wilden dat hun persoonsgegevens aan commerciële bedrijven als Menzis worden verstrekt. Uit de antwoorden van het college blijkt dat de gemeente dit niet zelf heeft gedaan.

“Dat is goed om te horen, met dergelijke gegevens moet zorgvuldig omgegaan worden. De gemeente dient geen persoonsgegevens te verstrekken aan bedrijven als Menzis”, aldus Van Duin.

De gemeente verstrekte wel naam- en adresgegevens van minima aan een bedrijf dat namens de gemeente de brieven verstuurde. Daarbij verzuimde het college een melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook werd er geen overeenkomst afgesloten met het bedrijf waarin onder andere is opgenomen hoe er met persoonsgegevens moet worden omgegaan.

De gemeente erkent nu dat dit wel had moeten gebeuren. Van Duin is tevreden met de reactie van het college:

“Het college trekt het boetekleed aan en gaat de gemaakte fouten snel herstellen. Ook gaat zij maatregelen treffen om te voorkomen dat zulke fouten in de toekomst opnieuw worden gemaakt.”

U bent hier