h

SP: Stop het korten op uren

30 december 2016

SP: Stop het korten op uren

De SP vindt dat de gemeente Groningen het korten op uren van alle thuiszorgcliënten moet terugdraaien. De gemeente houdt over het jaar 2016 zo'n 900.000 euro geld voor de huishoudelijke zorg over, terwijl cliënten gekort werden op hun uren.

In 2015 deed de SP zelf onderzoek naar de zogenaamde keukentafelgesprekken. Hieruit kwam naar voren dat bezuinigingen bij de gevoerde gesprekken leidend waren. Gisteren bleek uit onderzoek van FNV Zorg & Welzijn dat het beleid van de gemeente onzorgvuldig is en dat cliënten die bezwaar maken daardoor in het gelijk worden gesteld.

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk:

"Wethouder Schroor doet de problemen af als incidenten en lijkt doof voor signalen uit de samenleving. Dat terwijl er door de bezuinigingen een duidelijk patroon ontstaat: mensen krijgen steeds minder hulp terwijl ze die juist hard nodig hebben".

De SP wijst al langer op de problemen die de bezuinigingen op de zorg veroorzaken.

"Steeds meer zorgbehoevenden vinden een wantrouwende in plaats van behulpzame overheid tegenover zich. Dat is niet de overheid die de SP voorstaat", aldus Dijk.

De SP wil de problemen, bezuinigingen en het overgebleven zorggeld in de gemeenteraad bespreken. Dijk:

"In 2017 moet wethouder Schroor gaan leren van de gemaakte fouten en gaan luisteren naar signalen uit de samenleving. Het wordt tijd dat andere partijen in de Groninger gemeenteraad dat ook gaan inzien".

U bent hier