h

SP: “Wijkvernieuwing Selwerd kent valse start”

20 maart 2017

SP: “Wijkvernieuwing Selwerd kent valse start”

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk vindt dat Nijestee met de wijkvernieuwing in Selwerd een valse start heeft gemaakt. Huurders van de Populierenlaan geven aan dat er bij de werkzaamheden veel schade aan het behang, gordijnen, laminaat en schilderwerk is ontstaan.

Woningbouwcorporatie Nijestee lijkt geen gehoor te geven als het gaat om het vergoeden van de schade. Nijestee heeft volgens de huurders te weinig rekening gehouden met de ingrijpende werkzaamheden en de gevolgen die dit heeft voor de woonsituatie van de huurders.

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk: “Bij ingrijpende renovaties hebben huurders recht op een verhuisvergoeding wanneer zij tijdelijk hun huis uit moeten. Daarnaast kunnen corporaties afspraken met huurders maken over vergoedingen voor gemaakte schade of andere kosten. Nijestee lijkt aan geen van beide voorwaarden te hebben voldaan".

De huurders geven aan positief te staan tegen over de renovatieplannen. Over de uitvoering, de communicatie van Nijestee en de ontstane leefsituatie zijn zij echter niet te spreken. “De renovatie zou drie weken duren. Ondertussen zitten huurders al zes weken in de rommel en hebben velen last van schade aan behang, laminaat en schilderwerk”, aldus huurder Chris Boer. Wanneer Nijestee geen verbeteringen brengt, zullen huurders zich beraden op volgende acties.

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk heeft Nijestee een brief gestuurd waarin hij met de huurders om opheldering en verbetering vraagt. “De renovatie aan Populierenlaan is al begonnen, maar de werkzaamheden aan de Beukenlaan, Iepenlaan en Lijsterbes moeten nog beginnen. Nijestee moet vanaf nu haar verantwoordelijkheid nemen en huurders niet in de rommel van een renovatie laten zitten”, aldus Dijk.

U bent hier