h

Betrek huurder beter bij publieke energievoorziening WarmteStad

12 juni 2017

Betrek huurder beter bij publieke energievoorziening WarmteStad

De SP maakt zich zorgen over de manier waarop huurders geinformeerd worden over WarmteStad, de toekomstige stedelijke energievoorziening door middel van aardwarmte. De partij heeft de afgelopen weken honderden huurders uit Selwerd en Paddepoel gesproken. Hieruit kwamen veel problemen met schimmel, vocht, tocht en kou naar voren.

Uit de gesprekken werd ook duidelijk dat huurders amper weten van de plannen rondom WarmteStad en dat zij daardoor wantrouwend tegenover deze plannen komen te staan.

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk:

"Helaas lijken de plannen rondom WarmteStad onder huurders amper bekend. De SP is voorstander van deze lokale, schone en publieke energievoorzieningen. Het geeft voordeel voor huurders door een lagere energierekeningen, maar het betekent wel dat er flinke ingrepen in de woning van huurders van Paddepoel en Selwerd moeten worden gedaan. Hierover moeten zij echt beter geinformeerd worden zodat de plannen op meer steun en draagvlak kunnen rekenen."

De SP vraagt het college van B&W op welke wijze zij de huurders beter kan betrekken en informeren. Dijk:

"Het zijn de huizen van de huurders die aangesloten moeten worden op WarmteStad. Betrek hen dan ook zoveel mogelijk. Het zou doodzonde zijn als deze plannen sneuvelen doordat er teveel onbekendheid en wantrouwen ontstaat."

De afgelopen weken is de SP in Groningen met honderden huurders in gesprek gegaan over hun woon- en leefomgeving. In Selwerd en Paddepoel kwamen zij klachten tegen over schimmel, vocht, tocht, kou en hoge huren. Met de huurders trekt de SP op richting de woningcorporaties om verbeteringen af te dwingen. Komende tijd zal de SP hiermee doorgaan.

U bent hier