h

Bewoners Grunobuurt presenteren alternatief tegen sloop Nijestee

4 augustus 2017

Bewoners Grunobuurt presenteren alternatief tegen sloop Nijestee

Foto: SP Groningen

De bewoners van de Stephensonstraat, Paterswoldseweg en Hoornse Diep hebben een alternatief plan gemaakt voor de sloopplannen van Nijestee. De bewoners weten dat op termijn de woningen gesloopt zullen worden en er nieuwbouw voor in de plaats komt.

Volgens de bewoners zorgt Nijestee met de sloop ervoor dat het terrein twee jaar braak komt te liggen en daardoor onnodig (tijdelijke) woonruimte verdwijnt. De bewoners vragen steun van de wethouder en politieke partijen. De SP en de Stadspartij steunen de bewoners vanaf het begin af aan.

Op een drukbezochte bewonersbijeenkomst waar meer dan 60 bewoners aanwezig waren, werden wethouder Van der Schaaf en Nijestee om opheldering gevraagd. Nijestee blijft aangeven dat sloop nu noodzakelijk is omdat zij rekening moeten houden met de flora- en faunawet en het aanleggen van infrastructuur.

SP-raadslid Mechteld van Duin:

“Het zijn zwakke argumenten. Slopen mag volgens de flora- en faunawet in het voor- en najaar en de wegen liggen er al. Door toenemende woningnood heeft de politiek en Nijestee een verantwoordelijkheid richting de bewoners”.

De bewoners vragen nu steun van alle andere politieke partijen. Bewoner:

“De petitie die we zijn gestart is al door alle bewoners getekend. Nu de andere politieke partijen nog”.

Vrijdag 4 augustus om 19.00 uur organiseren de bewoners weer een bijeenkomst om plannen te maken om de sloop in september uit te stellen.

U bent hier