h

Sloop Oosterpoort over tien jaar is nog geen gelopen race (interview)

23 februari 2018

Sloop Oosterpoort over tien jaar is nog geen gelopen race (interview)

Foto: ZanderZ

Op herhaaldelijk aandringen van de SP-fractie in de gemeenteraad van Groningen wordt nu ook in kaart gebracht wat de mogelijkheden zijn voor de toekomst van De Oosterpoort op de huidige locatie. Daarmee wordt onderzocht wat het kost om het huidige gebouw te renoveren, maar ook wat dat betekent voor de toekomstambities van De Oosterpoort. We spreken erover met SP-raadslid Daan Brandenbarg.

Die Oosterpoort is toch helemaal op? Ik las zelfs dat het van duck-tape aan elkaar zou hangen.
Het klopt dat er achterstallig onderhoud is bij De Oosterpoort. Dat wordt in de komende 10 jaren aangepakt. Maar er wordt nu wel heel makkelijjk gesteld dat het gebouw daarna maar gesloopt moet worden. Sterker nog, in het rapport waar steeds naar verwezen wordt om aan te geven dat het huidige gebouw op is staat zelfs dat niet is onderzocht wat het kost om de huidige Oosterpoort zo te renoveren dat het weer even mee kan. Dat hangt namelijk af van wat je wil met De Oosterpoort, en daar wordt nu pas over nagedacht.

Maar er zijn toch onoplosbare problemen van het huidige gebouw?
Dat klopt. Maar die gaan over de verkeerssituatie voor vrachtwagens van artiesten, te weinig ruimte in de parkeergarage en het niet kunnen verplaatsen van de kaartverkoop. Het is vooral de vraag hoe zwaar je die problemen vind wegen. Wat ons betreft is er ook veel voor te zeggen om de zaal met een geweldige akoestiek die door artiesten wordt geroemd te behouden. Dan maar creatieve oplossingen zoeken met pendelbusjes. Of artiesten vragen geen enorme lichtshows mee te laten brengen.

En de buurt dan? Die had toch veel overlast?
Dat werd inderdaad als extra argument gebruikt om De Oosterpoort te slopen over 10 jaar. Maar wat hebben mensen met overlast eraan dat ze nog 10 jaar moeten wachten op een oplossing? Bovendien lijkt het met de overlast wel mee te vallen. Een SP’er trekt natuurlijk meteen de buurt in als er zoiets gezegd wordt. We hebben een zaterdag bij veel bewoners rondom De Oosterpoort aangebeld en wat bleek: veel mensen ervaren helemaal geen overlast. Sterker nog, ze vinden het doodzonde als De Oosterpoort uit hun buurt verdwijnt. Van de 35 mensen die we spraken of hebben gereageerd hadden er twee overlast. Dat moet natuurlijk in overleg opgelost worden, maar daarvoor hoef je geen heel centrum te slopen.

Maar een nieuw, beter en groter cultuurcentrum is toch ook gaaf?
Nou, dat is maar de vraag. Veel Groningers hebben herrineringen aan De Oosterpoort, er is een goede sfeer en het zit op een prachtige plek dichtbij de binnenstad. Bands komen er graag omdat ze de zaal, de akoestiek en het publiek zo gaaf vinden. Dat bouw je niet zomaar weer even terug. Je moet daar heel zorgvuldig mee omgaan. Bovendien is het maar zeer de vraag wat een volledig nieuwe poptempel weer moet kosten.

En nu? Er wordt al gekeken naar de toekomst van De Oosterpoort en daar komt een plan voor een locatie bij.
Maar dankzij onze inspanningen, en die van het CDA, krijgen we nu in ieder geval duidelijkheid over de kosten voor renovatie van de huidige locatie. Maar ook wat een eventuele renovatie zal betekenen voor de ambities die De Oosterpoort heeft. Kijk wij snappen ook wel dat je in het huidige gebouw geen Ziggo Dome krijgt, maar de vraag is of je dat wil en tegen welke prijs. Die afweging is straks beter te maken. Maar voor ons heeft in eerste instantie de huidige locatie wel de voorkeur.

U bent hier