h

Boze huurders voeren actie: “ZOALS LEFIER HET DOET, WILLEN WIJ €850 VERGOED.”

23 maart 2018

Boze huurders voeren actie: “ZOALS LEFIER HET DOET, WILLEN WIJ €850 VERGOED.”

Foto: SP

Het huurderscomité van de Pleiadenlaan, Hyadenpad en Voermanstraat en de SP eisen een hogere renovatievergoeding van Lefier. De renovatie duurt erg lang en heeft voor veel overlast en dus minder woongenot gezorgd. Daarnaast is de vergoeding voor schade aan bijvoorbeeld gordijnen, vloerbedekking en schilderwerk in de keuken veel te laag.

Eerdere overleggen met Lefier hebben niet tot oplossingen geleid, daarom hebben de huurders met de SP in de Pleiadenlaan een spandoek van 3 x 3 meter opgehangen.  

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk:

“De schade aan persoonlijk bezit die met renovatiewerkzaamheden gepaard gaan, moeten corporaties niet deels maar volledig vergoeden”.

Twee maanden geleden vroegen de huurders de SP om hulp. Er ging veel mis bij de renovatie, er was onduidelijkheid over de energierekening en de vergoeding voor schade was te laag. 

De SP organiseerde een eerste huurdersbijeenkomst waar met 30 huurders een aantal eisen werden opgesteld. Deze werden vervolgens bij Lefier aangeboden. Tijdens een tweede huurdersbijeenkomst, waar meer dan 50 huurders bij aanwezig waren, was Lefier uitgenodigd om tekst en uitleg te geven.

Helaas werd er geen oplossing geboden voor de te lage renovatievergoeding en blijft er onduidelijkheid en onzekerheid over de energielasten. Het huurderscomité verwacht van Lefier binnen één week een reactie op de eis voor een collectieve renovatievergoeding van 850 euro. 

U bent hier