h

Onderzoek alternatieven voor marktwerking in de thuiszorg

26 juni 2018

Onderzoek alternatieven voor marktwerking in de thuiszorg

Afgelopen woensdag besprak de gemeenteraad van Groningen het initiatiefvoorstel 'Onze Thuiszorg' van de SP. Hierin stelt de SP vier alternatieve vormen voor om de thuiszorg in Groningen te organiseren. Door steun en sympathie van een meerderheid van linkse (SP, PvdA, GL, PvdD) en lokale partijen (Stad & Ommeland, 100% Groningen) gaat de SP in de zomer met deze partijen aan de slag om het voorstel verder uit te werken. 

Met het voorstel wordt geprobeerd om alternatieven te onderzoeken die de zekerheid voor werknemers en cliënten en democratische zeggenschap over de thuiszorg vergroot.

 SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk: 


"Door concurrentie te bestrijden en samenwerking te bevorderen, willen wij de thuiszorg anders en beter maken."

Het voorstel wordt in september weer in de gemeenteraad behandeld zodat het onderzoek voor het nieuwe jaar afgerond kan worden. Aangezien er op 21 november verkiezingen zijn, kan een nieuw gekozen gemeenteraad een afweging tussen de verschillende onderzochte alternatieven maken. 

Zie ook:

U bent hier