h

SP en Student & Stad: "Waarschuw jonge bewoners voor huisjesmelkerij."

19 juli 2018

SP en Student & Stad: "Waarschuw jonge bewoners voor huisjesmelkerij."

De gemeenteraadsfracties van de SP en Student & Stad willen dat de gemeente Groningen nieuwe bewoners tot en met 23 jaar bij inschrijving waarschuwt voor en informeert over huisjesmelkers en malafide bemiddelaars. De partijen willen dat de gemeente jonge huurders en (internationale) studenten steunt tegen verhuurders die hoge bemiddelingskosten en borgsommen vragen of waarbij sprake is van bedreigingen en intimidaties.

Na jaren is er een meerderheid in de gemeenteraad voor een strengere aanpak van huisjesmelkers en malafide bemiddelaars. De SP en Student & Stad hebben daarom tijdens de gemeenteraadsvergadering op woensdag 18 juli hier een voorstel over ingediend.

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk: 

"Na jaren aandringen wordt er nu eindelijk werk gemaakt van strengere controle en beleid tegen huisjesmelkerij. Eind augustus en begin september komen er weer duizenden nieuwe jonge woningzoekenden naar Groningen. Wij willen dat de gemeente hen waarschuwt, informeert en bijstaat waar dat nodig is."

Ook Student & Stad blijft de problemen van huisjesmelkers en malafide bemiddelaars benadrukken.

Fractievoorzitter Arjen Banach: 

"Internationale studenten zijn een kwetsbare groep waar gemakkelijk misbruik van wordt gemaakt. Dat willen wij voorkomen." 

Tijdens de gemeenteraadsvergadering op woensdag 18 juli hebben de partijen een voorstel ingediend om alle nieuwe jonge bewoners tot en met 23 jaar, die zich bij de gemeente registeren, een informatie- en waarschuwingsbrief te sturen. 

Het college vindt een brief niet het juiste middel om de doelgroep te bereiken. Wethouder Van der Schaaf heeft desondanks aangegeven serieus te zullen kijken naar hoe (jonge) huurders en studenten gewaarschuwd en geïnformeerd kunnen worden om uit de handen te blijven van huisjesmelkers.  

U bent hier