h

"Organiseer thuiszorg menselijker en socialer"

31 oktober 2018

"Organiseer thuiszorg menselijker en socialer"

Foto: SP

Een meerderheid van de Groninger gemeenteraad heeft woensdagavond ingestemd met het voorstel van de SP om alternatieven te onderzoeken voor marktwerking in de thuiszorg.

Steun voor onderzoek naar SP-alternatieven voor thuiszorg zonder marktwerking.

Het voorstel van de SP kon op steun rekenen van alle linkse, lokale en christelijke partijen.

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk: 

"Dit is een kentering in het denken over de organisatie van de thuiszorg in Groningen. De alternatieven moeten de democratische zeggenschap vergroten, de onzekerheid door aanbestedingen voor werknemers en cliënten stoppen en eigen bijdragen onnodige maken."

Het haalbaarheidsonderzoek naar vier alternatieven moet voor 1 maart 2019 afgerond zijn.Het initiatiefvoorstel van de SP werd mede ingediend door de PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren, 100% Groningen en Stad & Ommeland.

De partijen willen dat vier alternatieven onderzocht worden. Volgens de indieners moet er gekeken worden naar langdurig subsidiëren van een thuiszorgorganisatie, het oprichten van een personeelsstichting waaruit personeel moet worden betrokken door de uitvoerende organisatie, zelfstandige thuiszorgteams per buurt in de vorm van een coöperatie of het oprichten van een gemeentelijke thuiszorgorganisatie. 

Dijk: "Begin 2016 ging TSN Thuiszorg failliet, waardoor 150 Stadjers wekenlang geen thuiszorg kregen. We zien nu ziekenhuizen als gevolg van marktwerking failliet gaan. Het hoort in de zorg niet om winst maar om mensen te gaan. Zorginstellingen horen niet failliet te gaan, maar moeten democratisch gecontroleerd worden. Daarom zijn wij erg blij met deze grote stap in de goede richting."

Het voorstel kon op steun van een meerderheid van de gemeenteraad rekenen. Alleen D66 en de VVD stemden tegen omdat zij voorstanders van marktwerking en concurrentie in de zorg zijn.

Zie ook:

U bent hier