h

SP: "Geen wijken voor de rijken."

4 oktober 2018

SP: "Geen wijken voor de rijken."

De SP wil bij de wijkvernieuwing in Selwerd, De Wijert, De Hoogte, Indische Buurt en Beijum geen afname van betaalbare huurwoningen. Voor deze wijken staat de sloop van duizend woningen gepland.

De SP wil voor huurders een terugkeergarantie, woonlastengarantie en meer zeggenschap over de toekomst van hun huis, straat en buurt. Om plek voor alle huurders in hun buurt te houden, moet minimaal dezelfde hoeveelheid betaalbare huurwoningen worden teruggebouwd. 

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk:

 

“De sloop van woningen is zeer ingrijpend. Een woning is voor mensen als een tweede huid. Een buurt is vaak een hechte gemeenschap. Fysieke wijkvernieuwing mag niet tot sociale wijkvernieling leiden.” 

Tijdens de bespreking van de plannen in de commissie Ruimte & Wonen waren vele huurders aanwezig die zich zorgen maken over de toekomst van hun buurt. Zij missen echte zeggenschap en werden moesten via de krant vernemen dat hun woning wordt gesloopt. 

“Sloop en nieuwbouw kan, vaak door jarenlang achterstallig onderhoud, nog de enige optie zijn voor verbeteringen. Dan willen de huurders wel terugkeren in hun eigen buurt. Goed dat men gemengd wil gaan bouwen, maar deze huurders gaan niet wijken voor de rijken.”, aldus Dijk. 

U bent hier