h

SP wil opheldering over voortdurende onzekerheid versterkingsoperatie Ten Boer en Ten Post

25 oktober 2018

SP wil opheldering over voortdurende onzekerheid versterkingsoperatie Ten Boer en Ten Post

De gemeenteraadsfractie van de SP in Groningen wil opheldering over de problemen rondom de versterkingsoperatie van de dorpen Ten Boer en Ten Post. De partij krijgt steeds meer signalen van gemaakte fouten die tot nog meer onzekerheid en wantrouwen bij bewoners leiden.

De SP wil dat de gemeentebesturen van Groningen en Ten Boer de Nationaal Coördinator Groningen aanspreken op deze fouten. Daarnaast wil de SP van de gemeentebesturen een analyse en beoordeling van de oorzaken van deze problemen. 

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk:

“Mensen zitten door de aardbevingen, als gevolg van de gaswinning, al jaren in de onzekerheid. Na het stopzetten van de versterkingsoperatie is het wantrouwen alleen maar gegroeid. Deze fouten en problemen vergroten de onzekerheid en het wantrouwen.”

In Ten Boer worden aan de ene kant van het Fazanthof de woningen gesloopt en aardbevingsbestendig teruggebouwd, terwijl de andere kant van de straat nog in onzekerheid verkeerd.

Bewoners in Ten Post kregen vorige week van de Nationaal Coördinator Groningen en corporatie Wierden en Borgen te horen dat de wisselwoningen voor de versterkingsoperatie pas volgend jaar geplaatst zullen worden. Gisteren werden ineens acht wisselwoningen geplaatst. Iets wat tot verwarring en onzekerheid bij bewoners leidt.  

“Deze voortdurende problemen kunnen leiden tot de ontwrichting van dorpen en hun samenhang. Bewoners hebben  minimaal recht op duidelijkheid, zeggenschap en zekerheid over de toekomst van hun huis, straat en dorp”, aldus Dijk.

De SP geeft aan zich ervan bewust te zijn dat de gemeente Ten Boer en de gemeente Groningen (en gemeente Haren) pas per 1-1-2019 zullen herindelen. Maar beide gemeenten werken op dit terrein al langer samen.

Zie ook:

U bent hier