h

SP: "Goed dat de gemeente onderzoek doet naar woonplicht"

8 mei 2019

SP: "Goed dat de gemeente onderzoek doet naar woonplicht"

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk is enthousiast over het voornemen van de gemeente Groningen om de mogelijkheden van een woonplicht te onderzoeken. Deze woonplicht moet voorkomen dat een steeds groter aandeel woningen worden opgekocht door vastgoedbeleggers.

De woonplicht verplicht de koper zelf in de woning te gaan wonen in plaats van het te verhuren. De SP stelde in de zomer van 2018 al een woonplicht voor zodat starters meer kans maken, huisprijzen niet verder opgedreven worden en de macht van vastgoedbeleggers niet nog verder toeneemt. 

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk:

"Onze volkshuisvesting wordt verstoord door 'vast-niet-goed'-beleggers. Zij verdienen grof geld aan woningzoekenden en de woningnood. Een huis is om in te leven, niet om uit te melken."

Volgens de socialisten moet de gemeente tempo maken met de invoering van de woonplicht en leren van ervaringen uit steden als Amsterdam en Utrecht. Momenteel worden volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars in Groningen één op de vier woningen  door vastgoedbeleggers opgekocht. 

De SP pleit naast een woonplicht ook voor gemengder bouwen in Meerstad, op het SuikerUnie-terrein en in de toekomstige Eemskanaalzone.

"Er is grote geboefte aan sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen. Bij nieuw te ontwikkelen woonwijken moeten we corporaties en ontwikkelaars uitdagen met minimumpercentages sociale huur en betaalbare koop.", aldus Dijk. 

U bent hier