h
16 maart 2020

Activiteiten SP Groningen opgeschort in verband met corona

Foto: freepik

Alle geplande activiteiten van de SP Groningen gaan in ieder geval tot  6 april niet door. Dat doen we om de verspreiding van het virus te beperken. Dat betekent dat alle geplande activiteiten zoals de scholingen, ledenavonden, hulpdienstspreekuren én acties zijn afgelast.

Lees verder
13 maart 2020

Huurderscomité Oosterhoogebrug/Ulgersmaborg presenteren uitkomst huurdersenquête

Foto: SP

Het huurderscomité Oosterhoogebrug/Ulgersmaborg heeft afgelopen weken onder alle huurders een enquête verspreid. Huurders werden gevraagd naar de sfeer in de wijk, de huurprijs en het onderhoud van de woningen. Het huurderscomité heeft al lange tijd klachten over het onderhoud van corporatie Wierden & Borgen. De enquête is ingevuld door 118 huurders.

Lees verder
13 maart 2020

Geen SP-hulpdienst vanwege coronavirus

Foto: freepik

In verband met het coronavirus stopt de hulpdienst van de SP-afdeling Groningen met onmiddellijke ingang haar activiteiten tot 1 juni. Dit betekent dat het open spreekuur op maandagavond van 19.00 uur tot 20.30 uur komt te vervallen.

Lees verder
1 maart 2020

SP dient met meerdere oppositiepartijen initiatiefvoorstel voor referendum in

De SP heeft samen met oppositiepartijen Student & Stad, Stadspartij voor Stad en Ommeland, Partij voor de Vrijheid en 100% Groningen een initiatiefvoorstel voor een nieuwe referendumverordening ingediend.

Lees verder
12 februari 2020

SP maakt zelf nieuwe verordening voor referendum

Foto: DennisM2

De SP-fractie in de gemeenteraad van Groningen werkt aan een voorstel om opnieuw referenda in de gemeente Groningen mogelijk te maken. Dat doen de socialisten nadat in het presidium, het dagelijks bestuur van de gemeenteraad, is besloten niet met spoed een referendumverordening actief te maken. Vanwege de herindeling van de voormalige gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer is dat namelijk nodig.

Lees verder
11 februari 2020

SP start offensief tegen armoede en voor vooruitgang

Foto: SP

De SP in Groningen werkt aan een belangenorganisatie voor bijstandsgerechtigden en werkzoekenden. Volgens de SP wordt er door het gemeentebestuur te weinig gedaan aan het oplossen van armoede, achterstelling en het bieden van passend werk voor fatsoenlijk loon.

Lees verder
3 februari 2020

SP wil grotere zichtbaarheid wijkagenten in Selwerd

In de raadsvergadering van afgelopen woensdag heeft de SP-fractie aandacht gevraagd voor de situatie in Selwerd, waar het sinds half januari onrustig is. Veel wijkbewoners voelen zich hierdoor niet langer veilig op straat. De SP wil dat de mensen zich weer veilig kunnen voelen en dat er breder wordt gekeken naar de achtergrond van de overlastgevers wanneer deze bekend zijn.

Lees verder
28 januari 2020

“Volgende stappen in aanpak huisjesmelkers noodzakelijk”

Foto: SP

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk is erg te spreken over de stappen die er tegen huisjesmelkerij zijn gezet. De afgelopen jaren zijn de zogenaamde opstoppingen en het volbouwen van binnenplaatsen bestreden en onmogelijk gemaakt. Ook worden er geen nieuwe vergunningen voor kamerverhuur in straten en buurten meer versterkt.

Lees verder
25 januari 2020

Veel reacties na vragen over toegankelijkheid Forum

Op de mediaberichten over slechte toegankelijkheid van het Forum en de hoge toegangsprijzen, zijn  veel  reacties gekomen. Nu het Forum geopend is wordt duidelijk dat niet iedereen het als een publiek gebouw, dus toegankelijk voor iedereen, ervaart.

Lees verder
24 januari 2020

SP werkt zwartboek Transcom bij

Foto: SP

De SP-afdeling Groningen heeft het zwartboek over het callcenter Transcom bijgewerkt. Na gesprekken met de directie en de ondernemersraad vindt de partij dat ook hun inbreng in het zwartboek meegenomen moet worden.

Lees verder

Pagina's