h
26 januari 2021

Raadsfracties willen dat gemeente inwoners niet als “klanten” benadert

Foto: SP

De gemeenteraadsfracties van de SP en GroenLinks willen dat de gemeente stopt met de term “klant” wanneer zij haar inwoners benadert. De partijen stellen dat de relatie tussen de overheid en burgers onvervreemdbare, grondwettelijke rechten en plichten bevat. Terwijl de relatie tussen bedrijven en klanten van een economische aard is.

Lees verder
21 januari 2021

SP: “Negeer de Participatiewet, geef inwoners waar ze recht op hebben”

Foto: SP

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk wil dat de gemeente Groningen inwoners die recht hebben op minimaregelingen deze actief gaat verstrekken. Volgens de Participatiewet mag de gemeente regelingen pas toekennen als inwoners een aanvraag hebben gedaan.

Lees verder
19 januari 2021

Huurders Radiumstraat Vinkhuizen voeren witte laken-protest

Foto: SP

Huurders uit de Radiumstraat in Vinkhuizen hebben de lakens buiten gehangen. De huurders zijn met de SP in actie voor beter onderhoud en isolatie van hun woningen. Eerder kwamen huurders van Nijestee aan de Metaallaan in actie voor renovatie. Deze woningen worden nu wel gerenoveerd. De huurders uit de Radiumstraat willen dat Nijestee nu versneld ook hun straat en woningen gaat renoveren.

Lees verder
19 januari 2021

SP: “Rijkswaterstaat moet lappen voor extra kosten Zuidelijke Ring.”

De SP wil dat Rijkswaterstaat opdraait voor de extra kosten die gemoeid zijn met de vertraging van de bouw van de zuidelijke ringweg. Naast een vertraging van drie jaar, de nodige overlast voor omwonenden en aanzienlijke verkeershinder blijkt er nu ook een financieel gat te zijn van 95 miljoen euro in de provinciale begroting.

Lees verder
14 januari 2021

Huurders Radiumstraat eisen ook renovatie

Foto: SP

Donderdagavond organiseerde de SP Groningen een digitale bijeenkomst met huurders uit Vinkhuizen. Huurders van de Radiumstraat en omgeving hebben contact met de SP opgenomen omdat zij niet in de renovatieplannen van Nijestee voor de rest van de buurt zijn meegenomen.

Lees verder
14 januari 2021

SP: "Meer werk voor vakkrachten"

Foto: Flickr

Voor de coronacrisis groeide het aantal inwoners van Groningen flink en groeide ook de werkgeledenheid in onze gemeente. Helaas niet voor iedereen. Vakkrachten en mensen met een beroepsopleiding komen niet makkelijk aan een baan. Ook blijft het aantal mensen dat een beroep moet doen op een uitkering onverminderd hoog. Een uitgelezen kans voor de gemeenteraad om daar wat aan te doen, nu we het gemeentelijke programma bespreken over de zogenaamde Ruimtelijke Economie.

Lees verder

Pagina's