h
9 januari 2021

Schoon genoeg van vermarkting

Vanaf 1 januari 2022 komen circa honderd schoonmakers van gemeentelijke panden in dienst bij de gemeente. Concurrentie tussen commerciële schoonmaakbedrijven om de gunst van de overheid als opdrachtgever komt hiermee tot een einde. Dit zogenaamde aanbesteden zorgt voor concurrentie op arbeidsvoorwaarden en onzekerheid over behoud van werk. Gevolg is een neerwaarts druk op de organisatiegraad van werknemers en dus lage lonen. Ondanks dit hebben de schoonmakers na  jaren van strijd gewonnen. Met acties hebben zij de politiek aangezet om deze vermarkting te stoppen. Laat de schoonmakers een lichtend voorbeeld zijn.

Lees verder
7 januari 2021

SP maakt nieuw voorstel om marktwerking huishoudelijke hulp uit te schakelen

Foto: SP

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk werkt aan een nieuw initiatiefvoorstel om de marktwerking in de huishoudelijke hulp te beteugelen. In oktober 2018 werd een voorstel van de SP aangenomen om meerdere varianten hiervoor te onderzoeken. Zo stelde de SP voor om de mogelijkheden van een werknemerscoöperatie, een personeelsstichting en een gemeentelijke organisatie te onderzoeken.

Lees verder
6 januari 2021

SP-fractie: “Investeer in dorpen en stadswijken, niet alleen in binnenstad”

Foto: Flickr / flickr.com

Woensdag spreekt de gemeenteraad over extra investeringen in de Grote Markt. Later op de avond komt ook het nieuwe groenplan “Vitamine G” ter sprake. Volgens de SP-fractie toont dit nogmaals aan hoe het college van burgemeester en wethouders haar aandacht teveel richt op de binnenstad en niet op de dorpen en stadswijken. Volgens de socialisten leidt deze focus tot grotere verschillen in de gemeente. Zij willen meer investeringen in groene wijken en dorpen.

Lees verder
24 december 2020

Bewoners Vinkhuizen en SP behalen succes: tientallen schimmelwoningen worden aangepakt

Foto: SP

Na jaren strijd worden ruim 60 huurwoningen in de Groningse wijk Vinkhuizen aangepakt. De SP en de bewoners zijn blij dat de woningen eindelijk worden aangepakt maar vinden het jammer dat er zo lang strijd voor gevoerd moest worden.

Lees verder
21 december 2020

SP-kamerlid Sandra Beckerman stelt kamervragen over sloop antieke interieurs in Groningen

Foto: SP

De Tweede Kamerfractie van de SP wil Kamervragen stellen over de sloop van historische interieurs in Groningen, dat heeft de fractie laten weten aan inwoners van de Schildersbuurt. Aanleiding voor deze vragen is de massale ombouw van herenpanden naar zelfstandige woonruimtes waarbij klassieke interieurs verloren gaan. 

Lees verder
21 december 2020

Huurders & SP: “Onze eenheid geeft energie”

Foto: SP

De huurders aan de Iepenlaan en Lijsterbeslaan geven met een lichtgevend spandoek aan dat hun strijd voor lagere woonlasten pas net begonnen is. Samen met de SP voeren zij acties voor lagere energielasten, lagere huren en betere isolatie van hun woningen.

Lees verder
15 december 2020

SP: ‘Rijkswaterstaat, kom over de brug.’

Twee bruggen aan het Van Starkenborgh-kanaal zijn aan vervanging toe. Rijkswaterstaat wil dat de nieuwe Paddepoelsterbrug in Dorkwerd minstens 9 meter hoog wordt. De nieuwe Gerrit Krolbrug in de Korrewegwijk moet tussen de 4,5 en 5,7 meter worden. De SP vindt dat te hoog voor veel voetgangers, fietsers en op- afritten voor auto’s. Daarom wil de partij dat ook lagere brugvarianten worden onderzocht door Rijkswaterstaat.

Lees verder

Pagina's