h
20 oktober 2020

SP stelt vijfpuntenplan op voor verbetering jeugdzorg

Het gaat volgens de gemeenteraadsfractie van de SP niet goed met de jeugdzorg in Groningen. Daarom stelt de SP vijf punten voor om de jeugdzorg in Groningen te verbeteren. 

Lees verder
19 oktober 2020

SP: “College moet meer doen om toenemende sociale ongelijkheid door corona bestrijden”

De Groningse gemeenteraadsfractie van de SP wil dat het college van burgemeester en wethouders meer doet om de toenemende ongelijkheid als gevolg van het coronavirus te bestrijden. Uit onderzoek van het CBS en het Amsterdam UMC blijkt dat mensen uit lagere sociaaleconomische klassen 60 procent meer kans hebben om te overlijden aan de gevolgen van het coronavirus.

Lees verder
9 oktober 2020

SP Hulp- en Informatiedienst heropent meldpunt voor zorg

Foto: SP

De Groningse SP Hulp- en Informatiedienst heropent het Meldpunt voor Zorg.

Lees verder
7 oktober 2020

Bankjes keren terug op de Grote Markt

Foto: Robert Pastoor / RTV Noord

Dankzij een voorstel van de SP keren er weer bankjes terug op de Grote Markt. De SP had dit voorstel ingediend omdat er nagenoeg geen zitplek meer is op de Grote Markt sinds de 'VVV-trappen' en de houten bankjes bij de ABN Amro zijn weggehaald. 

Lees verder
7 oktober 2020

SP: "College moet haar ambitie van 30% sociale huur bij nieuwbouw nakomen"

De SP vindt dat de bouw van sociale huurwoningen in Groningen teveel achterloopt. Volgens Woningnet loopt de wachttijd voor een eengezinswoning op tot 10 jaar. De SP wil dat de gemeente in huidige en toekomstige bouwprojecten veel meer sociale huurwoningen gaat plannen.

Lees verder
6 oktober 2020

Commercie heeft geen plaats in ons onderwijs

Foto: Pixabay

De komst van het omstreden en commerciële Eurocollege naar Groningen laat de gevolgen zien van de steeds verdergaande privatisering van en segregatie in het onderwijs. Een zorgelijke ontwikkeling want volgens onderzoek van de onderwijsinspectie is Groningen nu al één van de meest gesegregeerde steden op het gebied van onderwijs.

Lees verder

SP: ‘Meer bankjes op de Grote Markt’

Lees verder
29 september 2020

SP: “Sancties voor Vindicat kunnen niet nog langer uitblijven”

Foto: Papoise

De SP in Groningen vindt dat burgemeester Schuiling met sancties moet komen voor het wangedrag bij studentenvereniging Vindicat. De afgelopen jaren kwam de vereniging meerdere malen in opspraak door wangedrag, overlastgevende studentenhuizen en mishandelingen tijdens ontgroeningen.

Lees verder
23 september 2020

Wachtlijsten bij cliëntondersteuning, SP vraagt om meer mankracht

Foto: MEE Groningen

De SP vraagt om meer mankracht bij cliëntondersteuningsorganisatie MEE. Al tijden blijken hiervoor wachtlijsten te bestaan. Hierdoor krijgen mensen die hulp en zorg nodig hebben niet de juiste ondersteuning. De partij vindt het nodig dat cliënten vanaf begin af aan goede ondersteuning kunnen krijgen.

Lees verder
22 september 2020

Jimmy Dijk en Sandra Beckerman in top 10 van lijst voor Tweede Kamerverkiezingen

Foto: SP

Vandaag presenteerde de SP het concept-verkiezingsprogramma en de concept-kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021. Groninger SP’ers Sandra Beckerman (6) en Jimmy Dijk (10) zijn voorgedragen als kandidaat-Kamerleden.

Lees verder

Pagina's