h
25 juli 2019

Huurders Bloemenbuurt en SP maken plannen om eisen kracht bij te zetten

Foto: SP

Afgelopen maandagavond organiseerde de SP een bijeenkomst voor huurders uit de Bloemenbuurt. Uit een eerdere rondgang van de SP door de wijk kwam naar voren dat huurders veel klachten hebben over slecht en achterstallig onderhoud door corporatie Nijestee. Tijdens de bijeenkomst stelden de huurders eisen vast en maakten plannen om deze eisen kracht bij te zetten.

Lees verder
24 juli 2019

Getimede plaspauzes

Foto: SP Groningen

Werk is de bron van waarde en rijkdom. Toch gaat deze waarde vaak niet naar de werknemers, maar verdwijnt deze in de vorm van winst in de zakken van bedrijven. Zodoende staan bij de meeste bedrijven niet de belangen van werknemers voorop, maar de winsten. Zo ook bij het Groningse callcenter Transcom. Dit maakte in 2018 een winst van 1,1 miljoen euro, winst die werd voortgebracht door het harde werk van de werknemers.

Lees verder
12 juli 2019

Geef een draai aan de economie

Foto: SP Groningen

Ruim twintig SP’ers staan morgen op vijf plekken in Groningen met een eigen Rad van Fortuin. In de Oosterpark, Beijum, Selwerd, Paddepoel en Vinkhuizen worden Groningers gevraagd om “een draai aan de economie te geven”.

Lees verder
10 juli 2019

SP pleit voor gemeentelijk solidariteitsfonds

Foto: Flickr

De SP-fractie in de Groningse gemeenteraad wil dat er een ‘Gemeentelijk Solidariteitsfonds’ wordt opgericht. Volgens de SP moeten noodzakelijke voorzieningen zoals thuiszorg, jeugd- en ouderenzorg en armoedebestrijding de prioriteit krijgen en moeten alle middelen die daarvoor beschikbaar zijn daarvoor beschikbaar blijven.

Lees verder
4 juli 2019

SP wil stop op verkoop sociale huurwoningen in Oosterparkwijk

Foto: SP

De gemeenteraadsfractie van de SP in Groningen wil een stop op de verkoop van sociale huurwoningen in de Oosterparkwijk. Tijdens een rondgang in de Bloemenbuurt gaven buurtbewoners aan dat er teveel huurwoningen worden verkocht waardoor er voor de huidige buurtbewoners te weinig woningen overblijven om te kunnen betalen en bewonen.

Lees verder
2 juli 2019

SP: “Wietexperiment is gedoemd te mislukken”

Foto: Gounsil

De gemeenteraad stemde afgelopen woensdag in met het zogenaamde wietexperiment. Wat de SP betreft is dit experiment gedoemd om te mislukken en staat het echte legalisering in de weg. Het probleem van toename van straatverkoop en de mogelijkheid voor verkoop van hasj zijn niet goed uitgedacht.

Lees verder
2 juli 2019

SP wil zwerffietsen vaker en eerder verwijderen

De SP wil dat het gebied waar zwerffietsen worden verwijderd uitbreiden. Nu gebeurt dit alleen bij zwerffietsen in het centrum en in bepaalde (schil)wijken. De SP deed hiervoor een voorstel tijdens de gemeenteraad. De maatregel is nodig om de toenemende overlast van zwerffietsen tegen te gaan.

Lees verder
26 juni 2019

SP: Directeur Belastingkantoor gaat op vakantie en laat chaos achter

Uit vragen van de SP aan het college over het Noordelijk Belastingkantoor blijkt dat voormalig directeur Geerdink tot 1 september betaald op vakantie gaat. Het Noordelijk belastingkantoor blijft achter in chaos. Een tijdelijke directeur gaat orde op zaken proberen te stellen. 

Lees verder
18 juni 2019

SP wil percentage in plaats van vast bedrag bij toeristenbelasting

De SP heeft tijdens de commissievergadering Financiën & Veiligheid gepleit voor het heffen van toeristenbelasting als percentage in plaats van een vast bedrag. De gemeente Groningen wil per 1 januari de logiesbelasting flink gaan verhogen. De voorgestelde vaste bedragen zijn volgens de SP te hoog. 

Lees verder
18 juni 2019

SP: “Wietexperiment heeft veel haken en ogen”

Foto: Gounsil

Op woensdag 19 juni 2019 bespreekt de commissievergadering Financiën & Veiligheid het wietexperiment dat door het Rijk is bedacht. Groningen gaat hier ook aan meedoen als het aan de burgemeester ligt. Voor de SP zitten er veel haken en ogen aan dit experiment.

Lees verder

Pagina's