h

Blog Jimmy Dijk

16 april 2013

Begint GroenLinks haar draai te vinden?

De fractievoorzitter van GroenLinks twijfelt openlijk over de plannen voor de nieuwe Zuidelijke Ringweg. In een brief aan de bewoners van Helpman geeft hij aan dat zijn steun niet onvoorwaardelijk is. Als belangrijke voorwaarden noemt GroenLinks de verkeersveiligheid, milieu-eisen en de eventuele toename van sluipverkeer.

Lees verder
7 maart 2013

Risico's genoeg, ook zonder tram

Uit het NRC Handelsblad van zaterdag 2 februari bleek dat de Groningen samen met Enschede er, als één van de twintig grootste gemeenten van Nederland, financieel gezien het slechtst voor staat. Het zogenaamde weerstandsvermogen is lager dan het minimum, wat betekent dat de gemeente Groningen minder reserves heeft dan de risico's die zij loopt.

Lees verder
15 november 2010

"Sterk en Sociaal?"

Zo langzaam aan worden de gevolgen van dit regeerakkoord duidelijk. En de dag na de presentatie van het regeerakkoord werd al duidelijk dat de zorgplannen van dit kabinet niet in de smaak vielen. Nu komt de VVD ineens terug op deze plannen, gaat de PvdA door de knieen en zijn deze plannen van tafel. Blijkbaar is dit kabinet erg gevoelig voor druk van de bevolking.

Lees verder

Pagina's

U bent hier