h

Stadjers pakken de macht in Groningen

18 januari 2017

Stadjers pakken de macht in Groningen

Afgelopen jaren is er veel veranderd in Groningen als het gaat om het opkopen van panden en het volbouwen van onze buurten door huisjesmelkers en vastgoedbazen. In 2014 was het antwoord van dit college op vragen van de SP over het optoppen van kamerverhuurpanden in de Schildersbuurt nog: “Er zijn voldoende mogelijkheden om een vergunningaanvraag voor het uitbreiden van een kamerverhuurpand te weigeren.” Inmiddels is, onder druk, het gehele beleid omtrent het optoppen en uitbreiden van kamerverhuurpanden in de stad aangescherpt. 

In 2014 presenteerde de SP haar eerste van de drie rapporten over huisjesmelkers en de macht van vastgoedbazen in Groningen. Dit eerste rapport ging over ons onderzoek de Oosterhamrikkade en een deel van de Oosterparkwijk. We deden daarin verschillende voorstellen om te voorkomen dat onze stad nog meer in handen valt van huisbazen die panden verhuren, terwijl ze zelf in villa's buiten de stad wonen en niet zelf ervaren wat het ophokken van jongeren in oude panden met onze buurten en onze Stadjers (en ja ook de jonge huurders zelf) doet. Het was tijdens het bespreken van dit eerste onderzoek in de gemeenteraad, waarin geen één van onze voorstellen een meerderheid kreeg, dat de SP door een PvdA-raadslid  werd weggelachen met de woorden: “tja, daar komt de SP weer met een onderzoekje…”

In 2014 leek het politiek onhaalbaar dat nu, in 2017, voorstellen die de SP toen presenteerde, gerealiseerd zouden zijn. En toch is het zo. Niet zozeer dank zij de SP, maar wel dank zij alle Stadjers die zich zo hard hebben ingezet om dit voor elkaar te krijgen. Denk daarbij aan de mensen van Verzet tegen de flat, de verschillende Schilderskwartieren, de Noorderplantsoenbuurt en Platform leefbare wijken.

Wij zijn blij dat D66 en de VVD hebben ingezien dat de vrijheid blijheid-politiek holle retoriek is en ook zij de ingeslagen weg van de wethouder volkshuisvesting steunen. Dit bewijst dat als mensen samen in actie komen verandering altijd mogelijk is. De SP heeft afgelopen jaren nog een aantal ideeën geopperd, waar nog niet op terug is gekomen door het college. Ideeën waarvan de SP denkt dat ze zullen bijdragen aan de nieuwe koers in Groningen. Hier zullen we komende tijd uiteraard op terugkomen.

U bent hier