h

De weg van 700 miljoen

20 januari 2016

De weg van 700 miljoen

Dat is de nieuwe zuidelijke ringweg die de komende jaren gebouwd gaat worden. “Weg 700 miljoen” vinden veel bewoners van met name de zuidelijke stadswijken. En daar komt nu als grote ergernis nog eens bij de man van 1,2 miljoen bij.

Uit een NRC-krantenbericht van afgelopen zaterdag blijkt dat dat het bedrag is dat de project directeur Zuidelijke Ringweg van 2011-2014 gevangen heeft voor een vierdaagse werkweek. Daarnaast, om de schande compleet te maken- heeft hij een tijdje lang  gewerkt als directeur van Vliegveld Eelde.

Al jarenlang zijn de absurde bedragen die mensen menen te moeten verdienen in de publieke sector een doorn in het oog van heel veel mensen. Het Rijk probeert dat soort uitspattingen aan banden te leggen met de wet Normering Top Inkomens, oftewel de Balkenende-norm, tToch ook al een riant inkomen maar voor sommige graaiers nog niet genoeg. Via trucs wordt zoals blijkt met succes, de wet omzeild.

De Zuidelijke Ringweg wordt aangelegd door Rijkswaterstaat samen met de provincie en de gemeente Groningen. De SP-fractie en de fractie van de ChristenUnie hebben vragen gesteld aan Burgemeester & Wethouders. Wist het college van deze idioot hoge betaling, heeft het college er toentertijd mee ingestemd en vooral ook hoe hoog is de beloning van de huidige projectdirecteur?

Vorig jaar heeft de SP-fractie de hoogte van de beloning van directeuren van bijvoorbeeld zorginstellingen in de raad aan de orde gesteld. Vrijwel raadsbreed werd duidelijk dat alle partijen de Balkennde-norm als absoluut maximum zien. We wachten de antwoorden van het college af. En dan besluiten we of we in de raad verder in actie komen.

U bent hier