h

Overwinning voor bewoners Schildersbuurt

28 november 2014

Overwinning voor bewoners Schildersbuurt

Bewoners van Schildersbuurt hebben zich met succes verzet tegen optoppingen in de Schildersbuurt. De gemeente geeft toe dat de vergunning voor een verdieping op een pand niet verleend had mogen worden. De SP steunt de bewoners in hun protest.

SP-raadslid Mechteld van Duin: “De bewoners hebben maandenlang actie gevoerd om de leefbaarheid van hun buurt te waarborgen. Gisteren vonden zij eindelijk gehoor bij de gemeente.”

De SP stelde eerder al vragen over het optoppen van kamerverhuurpanden en de 15%-norm. Het stadsbestuur hield toen nog vol dat bij optoppingen deze norm niet moet worden meegewogen. De 15%-norm regelt de woonruimteverdeling, bevolkingsopbouw- en bevolkingsdichtheid in een buurt.

Van Duin: “Optoppingen zorgen niet alleen voor hinder door minder licht voor omwonenden. Meer mensen wonen opeengepakt op een kleine plek en dit heeft gevolgen voor de leefbaarheid in een buurt. Ondanks de eerdere missers van de gemeente, is de SP blij dat zij de 15%-norm meeweegt in het al dan niet toestaan van de bouwvergunning.”

De SP steunt de bewoners in hun acties en pleit met hun voor het aanpakken van huisjesmelkers.

“De SP hoopt dat het college deze lijn doorzet en bouwaanvragen voor andere buurten ook op deze manier beoordeelt,” aldus Van Duin.

De SP is bezig met een rapport over het optoppen van panden en het bouwen van flats in stadstuinen.

U bent hier