h

SP wil eigen bijdragen thuiszorg verlagen

15 februari 2017

SP wil eigen bijdragen thuiszorg verlagen

De SP zal vandaag in de gemeenteraad van Groningen voorstellen om de eigen bijdragen voor thuiszorg te verlagen. In het clienttevredenheidsonderzoek van de gemeente Groningen geeft 1/5 van de respondenten aan door de hoogte van de eigen bijdrage minder zorg af te nemen of hier in het geheel van af te zien. Volgens de SP mogen kosten nooit een drempel zijn voor Stadjers om de zorg te krijgen die zij nodig hebben.

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk:

“Over het jaar 2016 heeft de gemeente zo’n 700.000 tot 900.000 euro overgehouden op de thuiszorg. Laten we dat geld inzetten om eigen bijdragen te verlagen en zo de drempel tot thuiszorg weg te nemen.”

Eerder gaf wethouder Schroor aan dat hij wil kijken naar de mogelijkheden om Stadjers met een smalle beurs tegemoet te komen. Daarnaast gaf de PvdA begin deze maand aan onderzoek te willen doen naar de indicaties en de gevolgen van eigen bijdragen in de thuiszorg. Dijk:

“Met nog meer onderzoeken en navelstaarderij zijn de Stadjers die thuiszorg nodig hebben niet geholpen. Er moet boter bij de vis worden geleverd zodat de eigen bijdragen naar beneden kunnen.”

U bent hier