h
14 september 2021

SP wil regels tegen schijnzelfstandigheid bij platformbedrijven

De SP Groningen wil dat het gemeentebestuur regels gaat maken om schijnzelfstandigheid en het ontduiken van CAO’s te voorkomen. In Groningen zijn sinds een aantal jaren verschillende platformbedrijven zoals Uber actief. Zij maken volgens de SP gebruik van constructies waardoor mensen onder schijnzelfstandigheid werken en hierdoor veel inkomens- en werkonzekerheid hebben.

Lees verder
13 september 2021

SP: houd binnenstad bereikbaar voor iedereen

Foto: Flickr

De SP wil dat de binnenstad ten alle tijden toegankelijk blijft voor iedereen. Een bereikbare binnenstad is van groot belang. Met name voor mindervaliden, mensen die slecht ter been zijn of met volle boodschappentassen en/of met kinderen de binnenstad bezoeken is dit erg belangrijk. Door de herinrichting van de Grote Markt wordt de toegankelijkheid van de binnenstad echter bedreigd.

Lees verder
17 augustus 2021

Bewoners Vierverlaten: zorgen over gezondheidsrisico door productie bitumenfabriek Icopal

Foto: Jack Kleefman

De raadsfracties van de SP, GL & PvdA hebben wederom schriftelijke vragen gesteld aan het gemeentebestuur over bitumenfabriek Icopal te Hoogkerk. Dit is de derde keer in de afgelopen tien jaar.

Lees verder
12 augustus 2021

SP vraagt opheldering over 'onzinzorg' in de jeugdhulp

De SP, PvdA, VVD, 100% Groningen, ChristenUnie en Partij voor de Dieren vragen opheldering bij de gemeente Groningen over ‘onzinzorg' dat her en der in de jeugdhulp geboden wordt.

Lees verder
11 augustus 2021

SP wil dat gemeente ingrijpt bij verkamering en verstudiorisering Indische Buurt

De gemeenteraadsfractie van de SP wil dat het college van burgemeester en wethouders ingrijpt bij de verkamering en verstudiorisering van de meerdere straten in de Indische Buurt.

Lees verder
29 juli 2021

Huurders Boraxstraat eisen renovatie en geen sloop

Foto: SP

Huurders aan de Boraxstraat in Vinkhuizen zijn samen met de SP een petitie gestart tegen sloop en voor renovatie. De huurders vinden dat corporatie De Huismeesters te lang onzekerheid laat bestaan over hun plannen met de buurt. Daarom hebben de huurders de hulp van de SP ingeschakeld om samen in actie te komen.

Lees verder
14 juli 2021

SP start campagne meer waardering en beloning voor cruciale werkers van Groningen

Foto: SP

Vanmiddag startte de SP Groningen op het hoofdstation een campagne voor meer waardering en beloning van mensen met cruciale beroepen. Hierbij waren ook werkers uit cruciale beroepen zoals schoonmakers en verpleegkundigen aanwezig. Met een spandoek van 32 meter lang vroegen zij steun van voorbijgangers.

Lees verder
12 juli 2021

Vroeg of laat: De Verhuurdersinspectie

Foto: SP

Het is tijdens een spoeddebat in 2017 over de problemen die huisjesmelkers voor jongeren, studenten en buurtbewoners veroorzaken. Jongeren en studenten betalen onterechte kosten en veel te hoge huren. Buurtbewoners ervaren overlast doordat straten en buurten door huisjesmelkers worden opgekocht om te verkameren.

Lees verder
10 juli 2021

SP Groningen kiest nieuwe voorzitter, oud-voorzitter krijgt zilveren tomaat

Foto: SP

De ledenvergadering van de SP-afdeling Groningen heeft donderdagavond een nieuw bestuur gekozen. Het was sinds de coronacrisis de eerste grote bijeenkomst die fysiek en op 1,5 meter afstand was georganiseerd.

Lees verder

Pagina's