h

Bob de Greef

28 maart 2017

Een beter milieu bereik je door het te organiseren

In de jaren '90 begon de Rijksoverheid met de Postbus 51-commercials waarin werd verkondigd: "een beter milieu, begint bij jezelf". Sindsdien is er veel overheidsgeld en energie gestoken in bewustwordings-campagnes, consumentencampagnes en keurmerken.

Dit alles pas perfect in het neoliberale tijdsgewricht dat eind jaren '80 en begin jaren '90 opkwam en dominant werd.

Lees verder
22 maart 2017

SP: Afval? Ons probleem!

Woensdagochtend deelde de SP vuilniszakken uit bij winkelcentrum
Paddepoel. Bij de zakken zit een foldertje met de vraag: U wilt toch niet betalen voor deze zak? De SP wil dat we de rekening voor afval gezamenlijk blijven betalen en niet afschuiven op het individu.

Lees verder
25 november 2016

SP: Spreid fietsverkeer richting Zernike

Park Selwerd moet een toegankelijk park blijven, met minder fietsverkeer. Dat is de kern van de plannen die omwonenden afgelopen week naar voren brachten. De SP steunt deze aanpak. De kruising bij de Eikenlaan, met dagelijks 18000 fietsers en 12000 automobilisten, is veel te druk geworden.

Daarom wil de SP dat de fietsers naar Zernike nog meer worden verspreid over Paddepoel en Selwerd.

Lees verder
11 november 2016

Bij de SP krijg je meer dan een minuut

Foto: SP Groningen
Democratische experimenten zijn overbodig als volksvertegenwoordigers gewoon doen waarvoor ze gekozen zijn.

Opinieartikel door de hele SP-raadsfractie Groningen.

Lees verder
29 september 2016

Blijf niet mokkend aan de kant staan

De zeggenschap van inwoners over Park Selwerd is flink uitgebreid na acties van buurtbewoners dit voorjaar. Eerst wilde het stads-bestuur vóór het voorjaar het fietspad aanpakken. Doordat de buurt zo'n 200 handtekeningen verzamelde en herhaaldelijk insprak in de gemeenteraad zijn de plannen voorlopig uitgesteld.

Lees verder
21 september 2016

Omwonenden Park Selwerd dwingen behoud van bomen af

De plannen voor het sterk verbreden van het fietspad door Park Selwerd zijn flink aangepast. Door de protesten van omwonenden werd dit voorjaar de kap van meer dan 70 bomen tegengehouden. De SP pleitte daarna met de omwonenden voor inspraak van de buurt.

Lees verder
7 mei 2016

SP Groningen kiest nieuw bestuur

Vrijdagavond 6 mei werd op de ledenvergadering van de SP Groningen een nieuw bestuur gekozen. Bovendien werd een nieuw aanvalsplan voor de afdeling vastgesteld en werd teruggekeken op de afgelopen twee jaren vol met acties. Voor een impressie van alle acties, bekijk het filmpje hierboven!

Lees verder
4 april 2016

Uitgescholden voor politicus!

Afgelopen weekend vond ik mijzelf in één van de nieuwe cafés die Groningen rijk is. In gesprek met een voor mij volslagen onbekende. Hij noemde mij een politicus. Het voelde alsof ik werd uitgescholden! Waarom vraag ik mij nu af?

Lees verder
4 maart 2016

Bewoners weer baas over groen in Selwerd

In park Selwerd zou in deze weken een flink aantal bomen worden gekapt. Het veel gebruikte fietspad is namelijk te klein geworden voor zoveel fietsers. Het stadsbestuur dacht de plannen voor deze verbreding én bomenkap nog voor de lente uit te kunnen voeren.

Lees verder
22 februari 2016

Betrek bewoners meer bij verdwijnen bomen Selwerd

De SP stelt vragen aan het stadsbestuur over het betrekken van de bewoners bij het verdwijnen van 70 bomen in Park Selwerd. Bewoners hebben het gevoel geen inspraak te hebben gehad in de beslissing.

Lees verder

Pagina's

U bent hier