h

Wim Koks

16 april 2021

​ SP: “Coalitiepartijen beginnen eindelijk door te krijgen hoe groot overlast Ring Zuid is”

In de vergadering over de Aanpak Ring Zuid van afgelopen woensdag is bij coalitiepartijen  eindelijk doorgedrongen hoe groot de overlast en impact de bouwwerkzaamheden zijn voor omliggende bewoners is. De bewoners rondom de ring en de SP trekken al maanden aan de bel, maar de klachten zijn nauwelijks opgepakt door de gemeente.

Lees verder
15 april 2021

SP: ‘Overlast voor bewoners Vierverlaten moet stoppen’

Foto: Jack Kleefman

De SP wil dat de gemeente zich harder inspant om recyclingbedrijf Scheffer bij Vierverlaten te laten verhuizen. Ook moet de groenzone, die al sinds 2009 wordt beloofd, er nu snel komen. Bewoners in Vierverlaten bij Hoogkerk hebben al meer dan tien jaar te maken met (stank)overlast en verkeerslawaai.

Lees verder
13 februari 2021

Interview met SP-raadslid Wim Koks over Aanpak Ring Zuid

De aanpak van de zuidelijke ringweg is de afgelopen jaren al veel in het nieuws geweest. Jaren vertraging, enorme overlast voor omwonenden en weggebruikers, en vele miljoenen euro's extra die besteed moeten worden. Reden genoeg voor een interview hierover met SP-raadslid Wim Koks. Hij volgt dit onderwerp nauwlettend en al ver voor de eerste schep in de grond werd gezet.

Lees verder
19 januari 2021

SP: “Rijkswaterstaat moet lappen voor extra kosten Zuidelijke Ring.”

De SP wil dat Rijkswaterstaat opdraait voor de extra kosten die gemoeid zijn met de vertraging van de bouw van de zuidelijke ringweg. Naast een vertraging van drie jaar, de nodige overlast voor omwonenden en aanzienlijke verkeershinder blijkt er nu ook een financieel gat te zijn van 95 miljoen euro in de provinciale begroting.

Lees verder
6 januari 2021

SP-fractie: “Investeer in dorpen en stadswijken, niet alleen in binnenstad”

Foto: Flickr / flickr.com

Woensdag spreekt de gemeenteraad over extra investeringen in de Grote Markt. Later op de avond komt ook het nieuwe groenplan “Vitamine G” ter sprake. Volgens de SP-fractie toont dit nogmaals aan hoe het college van burgemeester en wethouders haar aandacht teveel richt op de binnenstad en niet op de dorpen en stadswijken. Volgens de socialisten leidt deze focus tot grotere verschillen in de gemeente. Zij willen meer investeringen in groene wijken en dorpen.

Lees verder
15 december 2020

SP: ‘Rijkswaterstaat, kom over de brug.’

Twee bruggen aan het Van Starkenborgh-kanaal zijn aan vervanging toe. Rijkswaterstaat wil dat de nieuwe Paddepoelsterbrug in Dorkwerd minstens 9 meter hoog wordt. De nieuwe Gerrit Krolbrug in de Korrewegwijk moet tussen de 4,5 en 5,7 meter worden. De SP vindt dat te hoog voor veel voetgangers, fietsers en op- afritten voor auto’s. Daarom wil de partij dat ook lagere brugvarianten worden onderzocht door Rijkswaterstaat.

Lees verder

Beluister de podcast met SP-raadslid Wim Koks over vijf jaar decentralisaties

Lees verder
13 november 2020

SP verbijsterd over terugtrekken aannemer Ring Zuid dag na begrotingsbehandeling

De SP in Groningen is verbijsterd over het plotselinge terugtrekken van de aannemer van Ring Zuid. Meer in het bijzonder over het feit dat dit gebeurt nog geen dag nadat de provinciale begroting voor 2021 in Provinciale Staten is behandeld.

Lees verder

Pagina's

U bent hier