h

Wim Koks

19 december 2014

PvdA & GroenLinks door de knieën voor D66 & VVD

Volgens de SP dansen de PvdA & GroenLinks naar de pijpen van D66 en VVD. Dit omdat deze partijen de straf voor gesubsidieerde instellingen op topinkomens van bestuurders vrijwel afschaffen. Voor instellingen waar de gemeente zorg bij inkoopt (aanbesteding) gelden straks geen sanctie meer als bestuurders zich verrijken op kosten van de belastingbetaler.

Lees verder
23 september 2014

SP eist aanpak topinkomens zorgbestuurders

De SP-gemeenteraadsfractie is het wachten op de beantwoording van schriftelijke vragen door het college beu en vraagt om een spoeddebat. De fractie diende op 19 juni vragen in die vroegen om een directe aanpak van topinkomens bij zorginstellingen. Het college weigert hierop tot nu toe te antwoorden.

Lees verder
9 september 2014

Leg topinkomens zorg nu echt aan banden

Volgens de SP-raadsfractie moet het college van Burgemeester & Wethouders de topinkomens in de zorg en welzijn nu onmogelijk maken, zeker omdat afgelopen week minister van binnenlandse zaken Plasterk bekend maakte dat gemeenten subsidie-voorwaarden mogen stellen aan de hoogte van het inkomen van bestuurders.

Lees verder
1 september 2014

Snel meer duidelijkheid en oplossingen voor toename dak- en thuislozen

De SP-fractie wil zo snel mogelijk meer duidelijkheid over de toename van het aantal dak- en thuislozen in Groningen. Volgens SP-raadslid Wim Koks moeten er ook oplossingen gevonden worden om deze toename tegen te gaan en deze kwetsbare groep beter te helpen.

Lees verder
3 juli 2014

Topinkomens zorg aan banden

De gemeenteraad van Groningen steunt het voorstel van de SP-fractie om bij het aangaan van nieuwe contracten met zorginstellingen de topinkomens aan banden te leggen. SP-raadslid Wim Koks diende hiervoor een motie in.

Lees verder
27 juni 2014

SP: Geen op- en afrit Hereweg is een gemiste kans

Afgelopen woensdag besprak de gemeenteraad de plannen voor de Zuidelijke Ringweg. Deze wordt door het Rijk vanaf 2016 opnieuw aangelegd. De SP beschouwt het afwijzen van een op- en afrit bij de Hereweg door het college als een gemiste kans.

Lees verder
19 juni 2014

SP-fracties willen salarisplafond voor zorgbestuurders

De SP-raadsfracties van verschillende gemeenten in de provincie Groningen willen een plafond voor de salarissen van zorgbestuurder bij het afsluiten van nieuwe contracten. Vanaf 1 januari 2015 krijgen gemeenten van het Rijk nieuwe taken op het gebied van de zorg en de jeugdzorg.

Lees verder
29 mei 2014

SP-fractie stelt vragen over opjagen Stadsnomaden

De gemeenteraadsfractie heeft aan het college van burgemeester en wethouders vragen gesteld over het opjagen van de Stadsnomaden. De SP pleit voor het beschikbaar stellen van ongebruikte gemeentelijke grond om het stelselmatig dwingen tot verhuizen te voorkomen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier