h

Wim Koks

12 november 2020

SP maakt zich zorgen over financiële situatie jeugdzorginstelling Elker

Foto: Hardscarf

De SP heeft samen met GroenLinks, PvdA, VVD, 100% en Partij voor de Dieren schriftelijke vragen ingediend bij het gemeentebestuur over de financiële situatie van jeugdzorginstelling Elker. De fractie maakt zich zorgen over de continuïteit van de jeugdhulp.

Lees verder
20 oktober 2020

SP stelt vijfpuntenplan op voor verbetering jeugdzorg

Het gaat volgens de gemeenteraadsfractie van de SP niet goed met de jeugdzorg in Groningen. Daarom stelt de SP vijf punten voor om de jeugdzorg in Groningen te verbeteren. 

Lees verder
7 oktober 2020

Bankjes keren terug op de Grote Markt

Foto: Robert Pastoor / RTV Noord

Dankzij een voorstel van de SP keren er weer bankjes terug op de Grote Markt. De SP had dit voorstel ingediend omdat er nagenoeg geen zitplek meer is op de Grote Markt sinds de 'VVV-trappen' en de houten bankjes bij de ABN Amro zijn weggehaald. 

Lees verder
29 april 2020

SP feliciteert bewoners Buitenhof-Hoogkerk met komst stil asfalt

De SP feliciteert de bewoners van Buitenhof-Hoogkerk. Al jaren zetten zij zich in om het verkeerslawaai van de A7 tegen te gaan. Vasthoudend en regelmatig trekt de bewonersorganisatie VWH aan de bel bij de gemeente.

Lees verder
31 maart 2020

SP wil onderzoek naar tevredenheid passend onderwijs

De Groningse gemeenteraadsfractie van de SP wil een onderzoek naar de tevredenheid over passend onderwijs in Groningen. Het passend onderwijs werd in 2014 ingevoerd en moet ervoor zorgen dat kinderen die ondersteuning nodig hebben zoveel mogelijk regulier onderwijs kunnen volgen.

Lees verder
16 januari 2020

SP start meldpunt voor gebruikers Wmo-vervoer na hogere tarieven en beperking aantal kilometers

Door de bezuinigingen van het gemeentebestuur op het Wmo-vervoer betalen gehandicapten een stuk meer voor hun vervoer. Daarnaast zal er een maximaal aantal kilometers gelden. SP Groningen wil weten wat voor gevolgen dit heeft voor de gebruikers en is daarom een meldpunt gestart op haar website.

Lees verder
18 december 2019

SP: gemeente moet snel met oplossing komen voor A7-lawaai in Hoogkerk en de Buitenhof

De SP wil dat er snel een oplossing komt voor de omwonenden bij het deel van de A7 waar de overlast zo hoog is. Twee weken geleden ging het bij de raadscommissie over het weggedeelte dat bij Hoogkerk ligt. 

Lees verder
3 oktober 2019

Chauffeurs pendelbus tegen opschorten proef

Lees verder
3 september 2019

SP vraagt opheldering over hoge aantal daklozen

Volgens CBS-cijfers is het aantal daklozen in Nederland de afgelopen tien jaar verdubbeld. De SP wil onder andere weten of de verdubbeling ook in Groningen heeft plaatsgevonden. Aan de hand schriftelijke vragen aan het college van B&W hoopt zij binnen een paar weken hierover opheldering te krijgen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier