h
14 mei 2018

SP: Onderzoek 10-puntenplan armoedebestrijding Voedselbank

Foto: Pascal Maramis / flickr.com

De SP vraagt het college van Burgemeester en Wethouders om het 10-puntenplan van de Voedselbank te onderzoeken. De Voedselbank Groningen heeft een tienpuntenplan gepresenteerd om armoede structureel te verlichten. De reden is dat veel mensen in Groningen in armoede leven en 20% van de Groningse kinderen in armoede opgroeit. Ook de SP-fractie vindt dat een structurele en brede aanpak nodig is om armoede te bestrijden.

Lees verder
10 mei 2018

SP: Vragen en klachten die bestaanszekerheid treffen moeten voorrang hebben

Foto: Breakingpic / pexels.com

In Groningen hebben we een ombudsman voor de gemeente die klachten over de gemeente behandeld. Dat kan gaan over het kopen van een paspoort, het kappen van bomen, tot niet-kloppende bedragen qua eigen bedrage of bijzondere bijstand. Inwoners van de stad hebben in 2017 in totaal 490 klachten bij de ombudsman gemeld.

Lees verder
8 mei 2018

Huurders Pleiadenlaan eisen lagere woonlasten

Foto: SP

Maandag 7 mei gingen 15 huurders ondersteund door de SP naar Lefier. De huurders zijn blij met verbeteringen aan hun woning en de zonnepanelen op het dak. Minder tevreden zijn ze met de te lage vergoeding die ze hebben gekregen voor de renovatie en de nieuwe, hogere energierekening.

Lees verder
3 mei 2018

SP wil opheldering over slechte leefomstandigheden studentenflats Selwerd en Paddepoel

De Stadse gemeenteraadsfractie van de SP maakt zich zorgen over de leefsituatie in en rondom de internationale studentenflats in Selwerd en in Paddepoel. De Universiteitskrant berichtte eerder over problemen van studenten aan de Kornoeljestraat met achterstallig onderhoud, slechte communicatie door de verhuurder, onveiligheid en criminaliteit. 

Lees verder
27 april 2018

Huurders en SP hekelen huurverhogingen bij schimmelwoningen De Huismeesters

Foto: SP

Huurders en de SP zijn niet te spreken over de jaarlijkse huurverhoging die corporatie De Huismeesters bij huurders met schimmelwoningen oplegt. Ieder jaar mogen corporaties de huren verhogen. Bij de SP komen klachten binnen van huurders uit Selwerd en Vinkhuizen.

Lees verder
11 april 2018

SP: “Collegeplan voor begeleiding en ondersteuning onvoldoende op orde.”

Foto: freeGraphicToday / pixabay.com

D66-wethouder Schroor presenteerde vorige week een plan om de dagbesteding, begeleiding bij wonen, geldzaken en de psychische hulp anders te financieren. De SP-fractie vindt het plan onvoldoende op orde en dat er te weinig aandacht wordt besteed aan preventie, het voorkomen van problemen.

Lees verder
5 april 2018

GGD: “Schimmels en vocht in woningen niet gezond.”

Lees verder
24 maart 2018

Zilveren Tomaat voor Cor de Ruiter

Foto: SP

Voor zijn jarenlange inzet voor de SP heeft Cor de Ruiter op 16 maart de Zilveren Tomaat ontvangen, de onderscheiding die SP-afdelingen kunnen uitreiken aan mensen hem verdienen.

Lees verder
23 maart 2018

Boze huurders voeren actie: “ZOALS LEFIER HET DOET, WILLEN WIJ €850 VERGOED.”

Foto: SP

Het huurderscomité van de Pleiadenlaan, Hyadenpad en Voermanstraat en de SP eisen een hogere renovatievergoeding van Lefier. De renovatie duurt erg lang en heeft voor veel overlast en dus minder woongenot gezorgd. Daarnaast is de vergoeding voor schade aan bijvoorbeeld gordijnen, vloerbedekking en schilderwerk in de keuken veel te laag.

Lees verder
23 maart 2018

SP: “Circulaire economie prima insteek, maar er zijn verkeerde prikkels.”

Vorige week woensdag besprak de gemeenteraad een initiatiefvoorstel van D66 over het bevorderen van een circulaire economie. Kortgezegd is een circulaire economie een systeem waarin afval gebruikt wordt om nieuwe producten te maken. Als we meer nieuwe producten van kapotte of oude maken, hoeven we minder grondstoffen te delven. 

Lees verder

Pagina's