h

Jongerenhuisvesting

28 juli 2015

Leeg gouden spaarvarken voor Vastgoed Groningen

Foto: ROOD Groningen

Dinsdagochtend overhandigden bewoners van de Uitgeverij B.V. samen met ROOD, jong in de SP een gouden spaarvarken aan Vastgoed Groningen.
Hiernaast ontving het bedrijf een manifest en handtekeningenlijst van de bewoners.

Lees verder
22 juli 2015

Stadjers stoppen bouw van flats in stadstuinen

Na ruim een jaar van strijd en protest tegen flats in stadstuinen hebben buurtbewoners deze week een groot succes geboekt. Vastgoedbaas Bulten mag twee flats van 15 meter hoog niet bouwen. De SP steunt het protest van omwonenden en is blij met deze overwinning.

Lees verder
1 juli 2015

SP-succes: inzet voor kwaliteit internationale studentenhuisvesting

Afgelopen week nam de SP, samen met D66 en Student en Stad, het initiatief om internationale studentenhuisvesting in Groningen te verbeteren. De drie voorstellen die hiervoor werden ingediend werden aangenomen door de gemeenteraad.

Lees verder
25 juni 2015

SP-succes: meer zeggenschap voor buurten

Woensdag 24 juni stelde de gemeenteraad vast hoe de komende jaren de volkshuisvesting in Groningen vorm krijgt. Veel voorstellen die de SP heeft gedaan hebben succes behaald en zijn vastgelegd.

Lees verder
29 mei 2015

Gouden ambulance van ROOD voor Nijestee

Donderdagochtend hebben bewoners van de containercomplexen aan het Damsterdiep samen met ROOD, jong in de SP een gouden ambulance aan Nijestee overhandigd. De jongeren doen dit om betere woonomstandigheden te eisen van Nijestee.

Lees verder
13 mei 2015

SP eist naleving afspraken met buurt over Noorderkerk

De fracties van de SP en de Stadspartij willen duidelijkheid over de plannen voor jongerenhuisvesting in de Noorderkerk. Het college heeft beloofd dat er rekening zou worden gehouden met de wensen van de omwonenden. De beide partijen horen nu echter van de buurt dat dat niet gebeurt.

Lees verder
17 april 2015

Forse problemen vragen om stevige maatregelen

Van de afgelopen jaren kan in elk geval één ding worden geleerd: huisjesmelkers hun gang laten gaan en een kamerverhuurbeleid voeren waar grote gapende gaten in zitten, leidt tot problemen in onze buurten. Jongeren die in kamerverhuur-panden wonen en bewoners eromheen zitten met de gebakken peren.

Lees verder
13 maart 2015

SP feliciteert bewoners Schildersbuurt met succes

Foto: SP Groningen

Donderdag 12 maart organiseerde de SP een bewonersavond in de Schildersbuurt over het onderzoek dat zij daar hebben gehouden. De avond werd geopend met het feliciteren van actieve bewoners met hun behaalde succes in de buurt.

Lees verder
24 februari 2015

12 maart: buurtbijeenkomst Schilderswijk

Afgelopen maanden is de SP in de Schildersbuurt bezig geweest met een onderzoek over wat bewoners van de buurt vinden, naar aanleiding van geluiden over het 'optoppen' van panden. Graag bespreken we met buurtbewoners de resultaten zodat we dit kunnen voorleggen aan de gemeenteraad en het college.

Lees verder
16 januari 2015

SP-voorstel wil macht Groningse huisjesmelkers breken

Foto: SP Groningen

Vrijdagochtend zaagde ROOD, jong in de SP samen met studenten op het Academieplein symbolisch de poten onder de Groningse huisjesmelkers weg. Dit deden zij vanwege een voorstel van de SP om malafide kamerverhuurders in de stad hard aan te pakken.

Lees verder

Pagina's

U bent hier