h

Jongerenhuisvesting

24 januari 2013

Gemeente handhaaft 15%-norm

Het College van Burgemeester en Wethouders bereidt, naar aanleiding van schriftelijke vragen van de SP, maatregelen voor om de 15%-norm te handhaven. De 15%-norm voor kamerverhuurpanden is in Groningen ingevoerd om de druk op de wijken te verminderen en voor een gezondere balans te zorgen. Afgelopen weken bleek echter dat in een aantal buurten en straten huisjesmelkers woningen opkopen om ze vervolgens te splitsen in kleine appartementen om zo de norm te ontduiken.

Lees verder
17 december 2012

15%-norm mag niet ontdoken worden

De SP-fractie heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W naar aanleiding van de onrust in Vinkhuizen-Noord over de toename van het aantal kamerverhuurpanden. In de stad Groningen geldt momenteel een 15%-norm per straat voor kamerverhuurpanden. Volgens berichten uit de media en van bewoners blijkt dat particulieren woningen opkopen om deze te verbouwen tot twee of drie appartementen om zo de 15%-norm te ontduiken.

Lees verder
1 april 2011

Gemeenteraad verlengt 'time-out' op kamerverhuur Selwerd

Woensdag sprak de gemeenteraad over de ‘time-out’ op kamerverhuurvergunningen in Selwerd. De SP stelde voor deze ‘time-out’ te verlengen. Een meerderheid was het met de SP eens, de ‘time-out’ is nu verlengd tot er concrete plannen voor de wijkvernieuwing liggen.

Lees verder
18 februari 2011

Kamerverhuur: Gemeenteraad laat stad in de steek

De gemeenteraad heeft woensdag besloten de 15-procent norm te handhaven. Ook in de toekomst mogen straten uit maximaal 15 procent studentenpanden bestaan. Het voorstel van de SP om de norm af te bouwen, zodat er over vijf jaar helemaal geen vergunningen voor particuliere kamerverhuurpanden kunnen worden afgegeven kreeg geen enkele steun.

Lees verder
15 februari 2011

SP: ‘binnen vijf jaar geen nieuwe particuliere kamerverhuurpanden erbij’

De SP stelt woensdag in de gemeenteraad voor binnen vijf jaar helemaal te stoppen met het afgeven van nieuwe vergunningen voor particuliere kamerverhuurpanden. Verder wil de SP de vergunningplicht uitbreiden, zodat ook woningen waar drie kamers verhuurd worden meetellen als kamerverhuurpand.

Lees verder
4 februari 2011

SP vrijwel alleen in pleidooi voor beperken kamerverhuurvergunningen

Op termijn geen nieuwe kamerverhuurvergunningen meer in de stad. Dat voorstel deed de SP tijdens de raadscommissie Ruimte en Wonen. In plaats daarvan moet er nieuwbouw worden gepleegd en leegstaaande kantoren verbouwd. Het college wil zover niet gaan, maar vasthouden aan maximaal vijftien procent kamerverhuurpanden per straat.

Lees verder
18 januari 2011

SP: handhaaf ‘time-out’ op kamerverhuurpanden Selwerd

De SP is tegen het opheffen van de ‘time-out’ op kamerverhuur in Selwerd. Deze ‘time-out’ werd eind 2009 ingesteld omdat de wijk een groot aantal kwetsbare bewoners kende. Doordat daar bovenop de oprukkende kamerverhuur kwam dreigde de wijk af te glijden. Om de leefbaarheid te verbeteren was rust en daar snel op volgend wijkvernieuwing nodig.

Lees verder
3 november 2010

‘Op termijn stop op nieuwe kamerverhuurvergunningen’

De SP wil op termijn een stop op het afgeven van kamerverhuurvergunningen in de stad. De vraag naar studentenhuisvesting moet opgevangen worden door nieuwbouw, eventueel van tijdelijke complexen en door de verbouw van langdurig leegstaande bedrijfspanden. Om te stimuleren dat er op grote schaal leegstaande bedrijfspanden (veelal kantoren) verbouwd worden tot studentenhuisvesting start de gemeente in navolging van de succesvolle manifestaties Intense Stad en Intense Laagbouw nu de manifestatie Intense Verbouw.

Lees verder
4 maart 2010

Groningse huisjesmelker slechtste huisbaas van Nederland

Uit honderden nominaties hebben de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) en ROOD, jong in de SP, de huisjesmelker van het jaar verkozen. Studenten kunnen hun huisbaas voor deze weinig eervolle prijs opgeven, als deze zich bedient van uitbuiting van studenten en het met de regels niet zo nauw neemt. Wim Bulten, een huisbaas in Groningen met 110 panden, is dit jaar unaniem tot ‘winnaar’ uitgeroepen, voor de ernst en het aantal klachten dat over hem binnenkwam.

Lees verder
18 februari 2010

Snel strenge regels voor kamerbemiddelaars

Fractievoorzitter Eelco Eikenaar is opgetogen. De strenge regels voor kamerbemiddelaars komen er snel. Die toezegging deed wethouder Frank de Vries gisteren in de gemeenteraad. Vorige nog week weigerde de wethouder een SP-motie, waarin om die regels werden gevraagd, uit te voeren. De SP-jongerenorganisatie boden de kamer van de wethouder daarop aan in een openbare veiling.

Lees verder

Pagina's

U bent hier