h

Jongerenhuisvesting

22 september 2016

RuG en Hanze te laks in huisvesten internationale studenten

Bij de start van het studiejaar heeft een grote groep internationale studenten geen huisvesting gevonden. Medewerkers van de Hanzehogeschool hebben deze studenten in huis moeten nemen, op de camping in het Stadspark staan kamperende studenten en zelfs auto's worden als slaapplaats gebruikt.

De SP heeft hierover, samen met Student en Stad en D66, opheldering gevraagd aan het college van B&W.

Lees verder
25 mei 2016

SP-succes: Malafide huisjesmelker harder aangepakt

Eind april werd het SP-initiatiefvoorstel "Aanpak Groningse Huisjesmelkers" aangenomen. Goed dat het stadsbestuur hier zo voortvarend mee aan de slag gaat. De maatregelen om huisjesmelkers aan te pakken variëren van dossiers opbouwen van malafide huisjesmelkers tot bestuurlijke boetes uitdelen of het sluiten van panden.

Lees verder
20 april 2016

SP-succes: unanieme steun voor SP-voorstel Aanpak huisjesmelkers

Woensdag 20 april nam de gemeenteraad van Groningen het SP-voorstel 'Aanpak Groningse Huisjesmelkers' unaniem aan. Hierdoor wordt in de stad een meldpunt opgericht waar huurders terecht kunnen met klachten over bijvoorbeeld te hoge huurprijzen, slecht onderhouden woningen en intimidatie.

Lees verder
7 april 2016

Brede steun voor SP-voorstel Meldpunt Huisjesmelkers

Afgelopen woensdag sprak de Groningse gemeenteraad over het initiatiefvoorstel van de SP om huisjesmelkers harder aan te pakken. Het SP-voorstel om een gemeentelijk Meldpunt Huisjesmelkers op te richten kreeg brede steun.

Lees verder
5 april 2016

SP wil huisjesmelkers in Groningen aanpakken

Woensdag 6 april bespreekt de gemeenteraad het initiatiefvoorstel van de SP om huisjesmelkers in Groningen aan te pakken. De SP stelt voor om huisjesmelkers die meerdere malen teveel huur vragen of intimideren geen nieuwe verhuurvergunningen in de stad te geven.

Lees verder
14 december 2015

ROOD wil huisjesmelkers aanpakken

ROOD, jong in de SP lanceert een Manifest Huisjesmelkers. Hierin doen zij voorstellen om huisjesmelkers in Groningen aan te pakken. Volgens de SP-jongeren moet de gemeente meer doen tegen huisjesmelkers van jongerenwoningen in de stad.

Lees verder
19 oktober 2015

SP-succes: eisen huurders containerwoningen ingewilligd

Foto: ROOD Groningen

Huurder van de containerwoningen aan het Damsterdiep voerden dit jaar samen met ROOD Groningen actie voor betere woonomstandigheden. Tijdens een recent gesprek tussen huurders en Nijestee heeft de woningbouwcorporatie toegezegd de woonomstandigheden structureel te gaan verbeteren.

Lees verder
17 oktober 2015

SP is zat van kat-en-muisspel vastgoedbazen

De SP-fractie in Groningen krijgt signalen uit de Schildersbuurt over het ophokken van kamerverhuurpanden en heeft dit aangekaart bij het stadsbestuur. Vastgoedbazen zouden muurtjes in panden plaatsen om zo grote kamers te splitsen in kleine.

Lees verder
12 oktober 2015

SP roept college ter verantwoording over Noorderkerk

De SP en de Stadspartij in Groningen hebben een actualiteitendebat over de Noorderkerk aangevraagd voor aankomende woensdag. Het plan om meer dan honderd jongerenwoningen te bouwen in de kerk ligt gevoelig bij omwonenden.

Lees verder
29 september 2015

SP in de bres voor Pythagorascomplex

Foto: SP Groningen

Op woensdag 9 september lieten bewoners van en om het Pythagorascomplex in Groningen aan de Stadhouderslaan en de Louise Henriëttestraat in Groningen zien wat het gevolg is van het bouwen van een wooncomplex op de binnenplaats van het Pythagorascomplex.

Lees verder

Pagina's

U bent hier