h
27 juni 2018

Minimumloon geldt ook voor mensen met een arbeidsbeperking

Foto: SP

Het kabinet wil voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt het instrument loonkostensubsidie vervangen door loondispensatie. Dat betekent dat de werkgever aan iemand met een arbeidsbeperking minder dan het minimumloon mag betalen. Deze werknemers moeten vervolgens zelf regelen dat hun loon wordt aangevuld door de sociale dienst tot het minimumloon. Op initiatief van de SP sprak de gemeenteraad van Groningen zich in meerderheid uit tegen dit plan van het kabinet.

Lees verder
27 juni 2018

SP: "Vervoersbedrijven moeten goed werk boven winst stellen."

Foto: Alfenaar

De Groningse SP-fractie wil dat de gemeente Groningen de vervoersbedrijven aanspreekt op het conflict rondom de toegenomen werkdruk van buschauffeurs. Volgens de SP is het voor de kwaliteit van het stads- en streekvervoer van groot belang dat werknemers onder fatsoenlijk arbeidsvoorwaarden werken. Daarom vindt de SP de eisen van buschauffeurs voor voldoende pauze en rusttijden gegrond. 

Lees verder
26 juni 2018

Onderzoek alternatieven voor marktwerking in de thuiszorg

Afgelopen woensdag besprak de gemeenteraad van Groningen het initiatiefvoorstel 'Onze Thuiszorg' van de SP. Hierin stelt de SP vier alternatieve vormen voor om de thuiszorg in Groningen te organiseren. Door steun en sympathie van een meerderheid van linkse (SP, PvdA, GL, PvdD) en lokale partijen (Stad & Ommeland, 100% Groningen) gaat de SP in de zomer met deze partijen aan de slag om het voorstel verder uit te werken. 

Lees verder
13 juni 2018

SP wil 'noodknop' voor vrije huursector in de stad

De Groningse gemeenteraadsfractie van de SP pleit voor huurprijsregulering in de vrije sector. Volgens de SP moet deze regulering beginnen bij huurwoningen met een huurprijs tot 1000 euro.

Lees verder
13 juni 2018

Ruim honderd bewoners in protest op de Oliemuldersbrug

Foto: SP

Op dinsdagavond 12 juni kwamen meer dan honderd bewoners samen op de de Oliemuldersbrug om te protesteren tegen de plannen van het gemeentebestuur om een autoverbinding met de ring aan te leggen over de Oosterhamrikkade. De SP steunt de bewoners in hun acties.

Lees verder
6 juni 2018

Rolstoelbewoners wooncomplex De Stadswerf in actie tegen hitte in huis

Foto: SP

Rolstoelbewoners van het wooncomplex De Stadswerf zijn in actie gekomen tegen de hitte in hun huis. Het wooncomplex is in 2011 gebouwd en een deel van de woningen is speciaal gebouwd voor mensen met een handicap. Hiervoor zijn de woningen rolstoelvriendelijk en –toegankelijk gemaakt. Door de vele grote ramen wordt het in de woningen wel 30 a 32 graden. Bij het melden van de klachten krijgen bewoners van corporatie Nijestee te horen dat ze niets kunnen doen en geeft de architect aan dat er geen zonnewering aan de buitenzijde mag worden geplaatst.

Lees verder
3 juni 2018

SP: “Buschauffeurs in Groningen verdienen betere werkomstandigheden.”

Foto: Alfenaar

Een werkrooster waar je tot op de seconde staat ingepland. Plaspauzes passen daar niet in. Dus je rijdt maar door, dag in, dag uit. Ondertussen worden de roosters nóg krapper, alles moet nóg sneller. Passagiers missen steeds vaker de bus. En een fatsoenlijke loonsverhoging voor dit werk zit er niet meer in. Want het moet allemaal zo goedkoop mogelijk. 

Lees verder
2 juni 2018

SP start huurdersspreekuur tegen huurverhogingen

Foto: SP

De SP in Groningen is afgelopen maandag een wekelijks huurdersspreekuur gestart. Wij roepen huurders op die bezwaar willen maken tegen de jaarlijkse huurverhoging of achterstallige onderhoud om naar het SP-pand te komen aan de Nieuwe Boteringestraat 74. 

Lees verder
30 mei 2018

SP: "Omwonenden moeten meebeslissen en profiteren bij windmolens omgeving Westpoort en Stainkoeln."

In de gemeenteraad van woensdag 30 mei werd er gesproken over windmolens bij Westpoort en Stainkoeln in de stad. De SP in Groningen is voorstander van windmolens bij de stad en deze twee plekken lijken daar geschikt voor. Daarbij wil de SP dat er een aantal duidelijke voorwaarden worden gesteld.

Lees verder
30 mei 2018

Huurders Vinkhuizen presenteren schimmelzwartboek aan Nijestee

Foto: SP

Woensdag 30 mei presenteerden huurders uit Vinkhuizen een schimmelzwartboek aan hun woningcorporatie Nijestee. In de afgelopen maand werden door huurders en de SP tientallen foto’s opgehaald van problemen met schimmel in hun woningen.

Lees verder

Pagina's