h
19 juli 2018

SP en Student & Stad: "Waarschuw jonge bewoners voor huisjesmelkerij."

De gemeenteraadsfracties van de SP en Student & Stad willen dat de gemeente Groningen nieuwe bewoners tot en met 23 jaar bij inschrijving waarschuwt voor en informeert over huisjesmelkers en malafide bemiddelaars. De partijen willen dat de gemeente jonge huurders en (internationale) studenten steunt tegen verhuurders die hoge bemiddelingskosten en borgsommen vragen of waarbij sprake is van bedreigingen en intimidaties.

Lees verder
18 juli 2018

SP: "Geen gezondheidsongelijkheid in Groningen."

Foto: SP

De SP-fractie maakt zich zorgen over het effect van gezondheidscampagnes in de gemeente Groningen. Onlangs stelde sociaalpsycholoog Susanne Täuber van de RUG dat veel campagnes, door de nadruk op eigen verantwoordelijkheid mensen ongewild tegen elkaar opzetten. De SP ziet deze nadruk ook in de Healthy Ageing Visie van de stad, bijvoorbeeld bij het rookvrij maken van allerlei plekken in de stad.

Lees verder
16 juli 2018

Huurdersfestival heeft Groninger Huurdersverbond als uitkomst

Foto: SP

Afgelopen zaterdag kwamen ongeveer 200 huurders bijeen op het huurdersfestival in de Buurt- en Speeltuinvereniging Paddepoel. Het festival werd georganiseerd door de SP-afdeling Groningen die het afgelopen jaar op tal van plekken in actie is gekomen met huurders die problemen hebben met schimmel, tocht, vocht, kou en te hoge huren. De uitkomst van het festival was dat huurders uit vele wijken van de stad zich willen verenigen in één Groninger Huurdersverbond.

Lees verder
9 juli 2018

Zilveren Ventilator voor Nijestee

Foto: SP

Afgelopen vrijdag hebben bewoners van de woontoren van de Stadswerf in de Oosterparkwijk een zilveren ventilator aan Nijestee overhandigd. De bewoners, huurders en kopers, willen dat Nijestee het probleem van veel te hoge temperaturen in huis gaat oplossen. 

Lees verder
5 juli 2018

SP wil periodieke controles balkons corporatiewoningen

De SP-fractie in de gemeenteraad van Groningen wil periodieke controles van balkons van corporatiewoningen. De afgelopen maanden zijn er op meerdere plekken in de stad problemen geconstateerd rondom de veiligheid van balkons in verschillende wijken. Zo zijn balkons in onder andere De Wijert, De Hoogte, Oosterhoogebrug, Hoogkerk en aan de Westindischekade onveilig gebleken.

Lees verder
5 juli 2018

Huurders Bottelroosstraat vragen hulp tegen 'bemiddelaars'

Foto: andibreit / Pixabay

Afgelopen woensdag was ROOD, jong in de SP, samen met huurders uit de Bottelroosstraat in de gemeenteraad aanwezig voor een debat over bemiddelingskosten. Veel van de huurders van het complex aan de Bottelroosstraat hebben torenhoge bemiddelingskosten betaald aan het bemiddelingsbureau Spot-In. 

Lees verder
29 juni 2018

SP: “Onderwijsvernieuwingen mogen nooit bijdragen aan kansenongelijkheid.”

Afgelopen woensdag heeft de SP-fractie samen met de PvdA en ChristenUnie een voorstel ingediend om bij de vernieuwingen van het Groningse onderwijs in het bijzonder te kijken naar de effecten op de kansengelijkheid.

Lees verder
27 juni 2018

Minimumloon geldt ook voor mensen met een arbeidsbeperking

Foto: SP

Het kabinet wil voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt het instrument loonkostensubsidie vervangen door loondispensatie. Dat betekent dat de werkgever aan iemand met een arbeidsbeperking minder dan het minimumloon mag betalen. Deze werknemers moeten vervolgens zelf regelen dat hun loon wordt aangevuld door de sociale dienst tot het minimumloon. Op initiatief van de SP sprak de gemeenteraad van Groningen zich in meerderheid uit tegen dit plan van het kabinet.

Lees verder
27 juni 2018

SP: "Vervoersbedrijven moeten goed werk boven winst stellen."

Foto: Alfenaar

De Groningse SP-fractie wil dat de gemeente Groningen de vervoersbedrijven aanspreekt op het conflict rondom de toegenomen werkdruk van buschauffeurs. Volgens de SP is het voor de kwaliteit van het stads- en streekvervoer van groot belang dat werknemers onder fatsoenlijk arbeidsvoorwaarden werken. Daarom vindt de SP de eisen van buschauffeurs voor voldoende pauze en rusttijden gegrond. 

Lees verder
26 juni 2018

Onderzoek alternatieven voor marktwerking in de thuiszorg

Afgelopen woensdag besprak de gemeenteraad van Groningen het initiatiefvoorstel 'Onze Thuiszorg' van de SP. Hierin stelt de SP vier alternatieve vormen voor om de thuiszorg in Groningen te organiseren. Door steun en sympathie van een meerderheid van linkse (SP, PvdA, GL, PvdD) en lokale partijen (Stad & Ommeland, 100% Groningen) gaat de SP in de zomer met deze partijen aan de slag om het voorstel verder uit te werken. 

Lees verder

Pagina's